Akcja „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” 12-16.09.2023

Po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Celem akcji było uświadomienie społeczności szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie i zdrowie najbliższych oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony. W sytuacji intensywnego rozwoju chorób zakaźnych, wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym postaw higieniczno-sanitarnych, które mają kluczową rolę w profilaktyce chorób zakaźnych.

 Działania podjęte w szkole miały na celu zapoznać dzieci z chorobami zakaźnymi oraz wskazać, jak zapobiegać takim chorobom na co dzień. Profilaktyka chorób zakaźnych przedstawiona została przy pomocy tematycznej gazetki zawierającej plakaty oraz ulotki, prowadzona była audycja przez szkolny radiowęzeł - sprzęt zakupiony w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości, w której przypomniano instrukcję prawidłowego mycia rąk oraz stosowania szczepień ochronnych jako kluczowych i najbardziej skutecznych działań profilaktycznych.

 Mamy nadzieję, że akcja przeprowadzona w szkole przyczyni się do wzrostu wiedzy na temat chorób zakaźnych oraz skutecznych sposobów ich unikania i przede wszystkim będzie ona wykorzystywana w codziennym życiu.

Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć!

Zdjęcia>>

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

Koordynator akcji
Aneta Żydek