Podsumowanie innowacji „Wiosenne przebudzenie”

Uczniowie oddziału przedszkolnego 0 „b” oraz 0 „d” od marca do czerwca 2024 roku brali udział w innowacji „WIOSENNE PRZEBUDZENIE”.

Jej głównym celem było wspieranie wielokierunkowej aktywności i rozwoju dziecka poprzez celowo zaplanowaną organizację zajęć, pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej przyrody, rozwijanie wrażliwości oraz poznanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego oczywiście zrozumiałych na tym etapie rozwoju. Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich dziecka w wieku przedszkolnym w szczególności kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z przyrodą i kulturą ekologiczną.

Zdjęcia>>

Paulina Janik
Anna Rumińska
Anna Bogusz
Agata Mazurek