Pamiętamy Ojcze Święty!

18 maja 2020 roku przypada 100. rocznica urodzin naszego Świętego Patrona- Jana Pawła II. Choć nie spotykamy się w szkole, pragniemy uczcić Jego osobę.

Jana Pawła II bardziej niż pomniki, cieszyły wszelkie inicjatywy i pomysły, które służyły ludziom żyjącym blisko nas. Zanim zostaliśmy w domach, podjęliśmy pewne działania w darze na 100 lecie urodzin papieża. Zbieraliśmy gry i zabawki, czytaliśmy książki, przypominaliśmy przesłania naszego Patrona. W naszych rodzinach podjęliśmy modlitwę: 100. różańców na 100. urodziny.

Jako społeczność Rodziny Szkół im. Jana Pawła II chcielibyśmy żyć i pracować w myśl hymnu śpiewanego na melodię „Barki” – umiłowanej przez Ojca Świętego.


1. My, Jana Pawła uczniowie

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać,

pomagać ludziom i wciąż pamiętać.


Ref: Twoje myśli, które drogi wskazują

Twoje słowa, które uczą mądrości

Twoje czyny przepełnione miłością

by na zawsze czyste serce już mieć.

2. Trudno być dobrym człowiekiem,

gdy świat pędzi i goni bez celu,

dlatego razem przypomnieć warto.

Ref: Twoje myśli, które drogi wskazują

Twoje słowa, które uczą mądrości

Twoje czyny przepełnione miłością

by na zawsze czyste serce już mieć.