Konkursy historyczne w naszej szkole

11 marca 2021 r. w naszej szkole został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” PLUS zorganizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”. Stowarzyszenie od wielu lat przeprowadza na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy, doskonalenie umiejętności historycznych oraz aktywizacja uczniów szkół wszystkich typów.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas IV – VIII. Rywalizowali oni w kategoriach: „Młodzik” i „Adept”, rozwiązując test konkursowy (przeprowadzony online poprzez platformę edukacyjną), którego tematem były wojny polsko-krzyżackie w XV-XVI wieku oraz wojny polsko-tureckie w XVII wieku.

Głównym celem kolejnego konkursu „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” było uczczenie Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości. Inicjatorem przedsięwzięcia (konkurs miał charakter literacki i plastyczny) była Pani Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, a organizatorem - Lubelski Kurator Oświaty. W konkursie wzięło udział czworo uczniów z klas szóstych.

Dziękujemy uczestnikom za udział i gratulujemy osiągnięć!

Renata Krasula