Up

Dokumenty szkoły

PROCEDURY POSTPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH I ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU
Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów – poradnik MEN
Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego - wspólny list szefów MEN, MI i GIS
Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach od 1 września 2021 r. w czasie zagrożenia epidemicznego Covid-19
Bezpłatne numery z zakresu wsparcia psychologicznego i poradnictwa>>
Kalendarz roku szkolnego 2023-24
Plan działań wychowawczo-profilaktycznych - 2023-2024
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023-2024
 
 
Powered by Phoca Download