III SZKOLNY KONKURS: „BOŻE NARODZENIE W WITRAŻU”

1. Organizatorzy: Monika Plewik  i Edyta Rząd– nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

2. Cele konkursu:

 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Wspólne spędzanie czasu dzieci i rodziców.

3. Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII  szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
 • Technika wykonania prac:

Prace wykonane na czarnym arkuszu o formacie A2 (42cm x 59,4 cm) podklejone kolorową bibułą do witraży. Obraz w orientacji pionowej.

 • Termin składania prac: 16.12.2019 r.
 • Praca powinna być oznaczona małą karteczką, na której powinno znaleźć się: imię, nazwisko i klasa autora oraz imię i nazwisko współpracującego rodzica lub rodziców

4. Kryteria oceny:

 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Zgodność z tematem;

5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 • Wszyscy uczniowie otrzymają pochwały i dyplomy za udział w konkursie;
 • Laureaci I, II, III  miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a ich rodzice dyplomy.
 • Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania jasełkowego 20 grudnia.

Prace konkursowe zostaną przeznaczone na dekorację świąteczną naszej szkoły.