Konkurs wiedzy prewencyjnej "Jestem bezpieczny" Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - XX edycja

Jestem bezpieczny plakat 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX EDYCJA

KONKURSU WIEDZY PREWENCYJNEJ

„JESTEM BEZPIECZNY”
ORGANIZOWANY PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ POLICJI W LUBLINIE

etap szkolny 12 marca 2020, godz. 10:00, sala: MCI

Czas trwania konkursu - 45 minut

W ramach eliminacji szkolnych odbywa się tzw. „test wiedzy”.
Uczestnikami mogą być uczniowie klas IV, V i VI

Cel ogólny:

 • upowszechnianie wiedzy o różnorodnych zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w codziennym życiu i nabycie przez nich umiejętności ich unikania, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich

Zakres tematyczny jest ściśle określony w regulaminie, najważniejsze zagadnienia to:

 • Zasady szeroko pojętego bezpieczeństwa (w domu, w drodze do/ze szkoły, podczas prac polowych, podczas wypoczynku i zabawy, podczas ferii zimowych oraz wakacji, zagrożenia związane z prądem, ogniem i gazem.
 • Problematyka uzależnień, przemocy i agresji rówieśniczej (podstawowe pojęcia dotyczące problematyki przemocy, uzależnień, wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, placówki pomocowe, obowiązujące przepisy prawne).
 • Podstawowe informacje na temat działania służb powołanych na rzecz bezpieczeństwa, ratowania życia, zdrowia, mienia (telefony alarmowe, zakres działalności).
 • Elementarna wiedza z zakresu prawa (podstawowe zasady postępowania w sprawach nieletnich, podstawowe pojęcia dotyczące problematyki małoletnich/nieletnich w świetle prawa karnego, wykroczeń, rodzinnego i opiekuńczego oraz ruchu drogowego).
 • Podstawowe zasady z zakresu ruchu drogowego (zasady poruszania się pieszo i rowerem, najważniejsze znaki drogowe, sygnalizacja, odblaski oraz znajomość innych ważnych znaków (np. zakaz kąpieli, substancja niebezpieczna).
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – algorytm postępowania w przypadku najczęściej doznawanych urazów/zdarzeń.
 • Podstawowa wiedza o cyberprzemocy, stalkingu itp.

 

Warunki zakwalifikowania się do etapu szkolnego:

kl. IV: 5 pierwszych osób

kl. V: 10 pierwszych osób

kl. VI: 10 pierwszych osób

Warunki zakwalifikowania się do etapu gminnego:

 • największa ilość punktów
 • najkrótszy czas rozwiązania testu

 

Przewidziane nagrody dla zwycięzców!

 

Zgłoszenia do konkursu: do 6 marca 2020 r. /piątek/

Informacji udzielają: p. Anna Dyguś – pedagog szkolny, p. Katarzyna Woś - biblioteka szkolna, p. Andrzej Mazurek- świetlica

Szczegóły konkursu można przeczytać w poniższym linku:

http://lublin.lubelska.policja.gov.pl/llu/prewencja/konkursy/64481,Konkurs-quotJestem-Bezpieczny-2020rquot.html

Zapraszamy do wziecia udziału!