Szkolny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II - Patronie Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach

2020 konkurs jpII

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas siódmych

do wzięcia udziału

wSzkolnym Konkursie Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II - Patronie Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach,

 

który odbędzie się 2 października 2020 r. (piątek) o godzinie 12:45 w sali 38

 

regulamin konkursu

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II.

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie siódmych klas szkoły podstawowej.

3. Arkusz konkursowy został przygotowany w oparciu o ogólnodostępną wiedzę o postaci Papieża – Polaka, a zwięzła bibliografia jest dostępna u nauczycieli – organizatorów konkursu.

4. Forma konkursu to 30 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi  w formie pisemnej.

Cele konkursu:

  1. Krzewienie wśród młodzieży wiedzy o Papieżu Janie Pawle II.
  2. Popularyzacja wartości religijnych, etycznych i kształtowanie właściwych postaw moralnych.
  3. Rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz popularyzacja idei zdrowej rywalizacji.

Organizacja i przebieg konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie testu obejmującego zagadnienia konkursowe. Komisja dokona oceny punktowej poszczególnych prac. W przypadku otrzymania przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie zorganizowana dodatkowa część ustna, której zadaniem będzie wyłonienie laureatów konkursu.
  2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach powołuje Komisję Konkursową. Komisja podejmuje decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym oraz sprawuje nadzór nad przebiegiem konkursu. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
  3. Nagrody dla laureatów konkursu i osób wyróżnionych określi Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
  4. Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie szkoły.
  5. Termin konkursu: 2 października 2020 r. (piątek), godz. 12:45, w sali 38.

Monika Plewik

Anna Pac – Smoła