Konkurs - Kartka Bożonarodzeniowa

kartka2020

Regulamin konkursu:

Kartka Bożonarodzeniowa

 • Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Andrzej Pietraś, Samorząd Uczniowski.

 • Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym;
 • Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
 • Zasady uczestnictwa:

Konkurs składa się z trzech niezależnych kategorii prac:

 • Papierowa kartka świąteczna,
 • Elektroniczna kartka świąteczna,
 • Prace będą oceniane w każdej kategorii prac, w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci młodsze – dla klas 0 – IV – prace mogą być wykonywane rodzinnie,

- dzieci starsze – dla klas V – VIII – prace wykonywane samodzielnie.

 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 14.12.2020 r.
 • Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Nieszablonowe podejście do zagadnienia świąt Wielkiejnocy;
 • Wykorzystanie animacji na świątecznej kartce komputerowej;
 • Samodzielność wykonania.
 • Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.