Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023”.

Link>>

KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY „BAŚNIOWA ZABAWA z HANSEM CHRISTIANEM ANDERSENEM”

Cele konkursu:

1. Inspirowanie twórczej postawy wobec literatury;

2. Rozwijanie zdolności plastycznych;

3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni ;

4. Rozwijanie inwencji twórczej;

5. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży .

6. Rozwijanie kreatywności, umiejętności nawiązywania współpracy;

7.Motywowanie do współzawodnictwa.

Adresaci : uczniowie klas II- IV

Zadania konkursowe mają dwie kategorie:

 • Znajomość wybranych baśni H. C. Andersena;
 • Wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do baśni w/w autora.

Wymagania w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA I - Znajomość baśni:

Każdy uczeń, który chce wziąć udział w konkursie, powinien znać cztery zaproponowane baśnie C.H. Andersena: „Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Słowik”, „Brzydkie kaczątko”

każdy uczestnik musi znać teksty zaproponowanych utworów

drogą eliminacji wyłaniani są najlepsi uczestnicy

najlepsi uczestnicy wezmą udział w drugim etapie.

Zadania przewidziane w I i II etapie:

- test sprawdzający znajomość baśni;

- quiz;

- krzyżówka;

- rozpoznawanie fragmentów baśni.

Odpowiedzi będą punktowane, osoby z najwyższym wynikiem zajmą kolejne miejsca.

Nagrodzeni zostaną laureaci, którzy zajmą I, II i III miejsca, i oni otrzymają wyróżnienia i dyplom

 KATEGORIA II- Wykonanie  pracy plastycznej:

- prace muszą być samodzielne;

- wykonuje je jedna osoba;

- technika dowolna w formacie A3.

Kryteria oceny pracy plastycznej:

- zgodność z tematem;

- twórczy, oryginalny charakter pracy plastycznej;

- walory estetyczne.

Termin i forma składania prac:

- pracę plastyczną należy oddać do 24 marca 2020 roku do Biblioteki Szkolnej

- eliminacje w kategorii: Znajomości baśni w terminie: etap I-26 marca w formie testu,

etap II- 31 marca ( rozpoznawanie fragmentów baśni, quiz i test ze znajomości życia i twórczości H.Ch Andersena )

Dodatkowe informacje:

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej;

- Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione będą wyeksponowane na gazetce ściennej

Przy przegotowaniu konkursu i w trakcie jego przebiegu pracować będą członkowie aktywu bibliotecznego- uczniowie z klasy VII

Organizatorzy: Alina Nizioł, Katarzyna Woś

KONKURSY w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2020

Zbliża się 16. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2020, który w tym roku będziemy obchodzić 11 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.16. edycja DBI zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Dzięki DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

 Zapraszamy wszystkich uczniów kl. 0-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach do udziału w następujących konkursach PLASTYCZNO-LITERACKICH:

 • Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 • Konkurs na opowiadanie lub utwór wierszowany zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.

Czytaj więcej: KONKURSY  w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2020

KONKURSY w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2020

Zbliża się 16. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu 2020, który w tym roku będziemy obchodzić 11 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. 16. edycja DBI zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Dzięki DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższe otoczenie dziecka.

 Zapraszamy wszystkich uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach do udziału w następujących konkursach:

 • Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
 • Konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej z hasłem 16. edycji i bezpieczeństwem w sieci. /Trzy najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych z wychowawcą w każdej klasie i opublikowane na stronie internetowej szkoły/.
 • Konkurs na przygotowanie komiksu o tematyce związanej z hasłem 16. edycji i bezpieczeństwem w sieci. Komiks musi zawierać hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”
 • Konkurs na napisanie wiersza związanego z propagowaniem bezpiecznych zachowań w sieci.
 • Konkurs na nakręcenie filmu krótkometrażowego związanego z bezpieczeństwem w sieci i zawierającego hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” /film powinien trwać od 2 do 7 minut/
 • Konkurs matematyczny na ułożenie zadania matematycznego o tematyce związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w Internecie.

Czytaj więcej: KONKURSY w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2020

Ogólnopolski sukces Hani!

Znamy już laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioł XXI wieku”. Wśród nich znalazła się uczennica naszej szkoły. Hanna Flisińska z klasy IV a zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy twórczej!

Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace można oglądać w Ośrodku Kultury w Będzinie do 28 lutego.

Szkolny Konkurs Matematyczny – „MISTRZ RACHUNKÓW”

W grudniu w naszej szkole odbył się po raz pierwszy Szkolny Konkurs Matematyczny – „MISTRZ RACHUNKÓW” skierowany do uczniów klas szóstych. Przeprowadzony był w dwóch etapach. W pierwszym wzięli udział wszyscy uczniowie klas szóstych, z których zostały wyłonione po trzy osoby z każdej klasy. Najlepsi wzięli udział w etapie drugim, który wyłonił zwycięzcę.

Uczniowie musieli wykazać się znajomością wykonywania działań matematycznych oraz szybkością liczenia.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki: pani  Anna Chawrylak, pani Marzena Gąska, pani Anna Wójtowicz oraz pani Dorota Ścibak.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomu  i nagrody  rzeczowej  dla zwycięzcy odbyło się w czwartek  19 grudnia 2019 r. na apelu szkolnym.

Mistrzem  rachunków  klas szóstych został Oskar Taramas z klasy VI „c”

Zdjęcia>>

Konkursy Bożonarodzeniowe rozstrzygnięte!!!

W dniu 19.XII.2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursów świątecznych oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom. Konkursy te dotyczyły trzech kategorii: „Szopka Bożonarodzeniowa w formie przestrzennej”, III Szkolny Konkurs „Boże Narodzenie w witrażu” oraz „ Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy 2019”. Celem konkursów było kształtowanie szacunku do tradycji i obchodów Świat Bożego Narodzenia.

Laureatami konkursów zostali:

Kategoria „Szopka Bożonarodzeniowa”

I miejsce Maja Guz – kl. I „b”

II miejsce Antoni Wójtowicz – kl. I „a”

III miejsce Filip Olejniczak – kl. I „a”

Wyróżnienia otrzymali:

 • Filip Babisz – kl. 0 „a”
 • Zuzanna Bednarczyk – kl. 0 ”b”
 • Aleksandra Michalak – kl. 0 „b”
 • Natalia Zasada – kl. 0 „b”
 • Kamila Niedziela – kl. 0 „c”
 • Natalia Sitarska – kl. 0 „c”
 • Stanisław Czapla – kl. I „a”
 • Adam Jośko – kl. I „a”
 • Jan Matyjasik – kl. I „a”
 • Damian Nagnajewicz – kl. I „a”
 • Julia Zasada – kl. I „c”
 • Patryk Listoś – kl. II „a”
 • Anna Baszcz – kl. II „b”
 • Pola Tomaszewska – kl. II „c”
 • Michał Winiarski – kl. II „c”
 • Michał Wojtachnio – kl. II „d”
 • Maria Czapla – kl. V „d”
 • Filip Stachyra – kl. V „d”

Kategoria „ Boże Narodzenie w witrażu”

I miejsce- Paweł Suszczak z mamą Anetą i tatą Krzysztofem

II miejsce - Paulina Dudzik z tatą Mirosławem oraz Agata Karwacka z mamą Katarzyną

III miejsce- Gabrysia Bednarz z mamą Agnieszką i siostrą Natalią

Maja Kochanowicz z mamą Sylwią

Kacper Żydek z mamą Esterą

Piotr Jakubowski z bratem Adamem

Kategoria : „Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy 2019”

 kl. 0-3

1. Żolik Zofia kl. 0d

2. Gołaś Weronika kl. 1b

3. Dados Marcel kl. 0a

Klasy 4-8

1. Karwowska Lidia kl. 6a

2. Listoś Wiktoria kl. 6b

3. Czapla Maria kl. 5d i Czapla Stanisław kl. 1a - praca rodzinna

Gratulujemy zwycięzcom wszystkich konkursów i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Zdjęcia>>

Dorota Nowak

Agata Skurska

Ks.Łukasz Kukier

Monika Plewik

Edyta Rząd

Ewa Karwowska

„KONKURS NA NAJLEPSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ” w języku angielskim

Już od wielu lat w grudniu odbywa się w naszej szkole

„KONKURS NA NAJLEPSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ” w języku angielskim.

Tegoroczni zwycięzcy to:

I miejsce – Anna Dmitruk kl. VII c

II miejsce ex aequo - Agata Karwacka kl.VI d oraz Agata Sadurska kl. VI b

III miejsce - Kacper Żydek kl. Vd

Wyróżnienie otrzymali:

Julia Stępniak kl. VI b

Julia Pietrzak kl. VI d

Martyna Kamińska kl. VIII a

Filip Stachyra kl. V d

Piotr Jakubowski kl. V e

Julia Winiarska kl. VI b

Weronika Chmielewska kl. III b

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!

Zdjęcia>>

III SZKOLNY KONKURS: „BOŻE NARODZENIE W WITRAŻU”

1. Organizatorzy: Monika Plewik  i Edyta Rząd– nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

2. Cele konkursu:

 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Wspólne spędzanie czasu dzieci i rodziców.

3. Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII  szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
 • Technika wykonania prac:

Prace wykonane na czarnym arkuszu o formacie A2 (42cm x 59,4 cm) podklejone kolorową bibułą do witraży. Obraz w orientacji pionowej.

 • Termin składania prac: 16.12.2019 r.
 • Praca powinna być oznaczona małą karteczką, na której powinno znaleźć się: imię, nazwisko i klasa autora oraz imię i nazwisko współpracującego rodzica lub rodziców

4. Kryteria oceny:

 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Zgodność z tematem;

5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 • Wszyscy uczniowie otrzymają pochwały i dyplomy za udział w konkursie;
 • Laureaci I, II, III  miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a ich rodzice dyplomy.
 • Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania jasełkowego 20 grudnia.

Prace konkursowe zostaną przeznaczone na dekorację świąteczną naszej szkoły.

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TUŻ, TUŻ…

Świetlica szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów z klas 0 – VIII do udziału  

w konkursie świątecznym „ Szopka Bożonarodzeniowa w formie przestrzennej”.

 

Regulamin konkursu:

1.Celem konkursu jest kształtowanie szacunku dla tradycji i obchodów Świąt Bożego Narodzenia.

2.Zadaniem uczniów jest wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej w formie przestrzennej z dowolnych materiałów i struktur.

3.Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę konkursową dołączając karteczkę

z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

4.Prace należy dostarczyć do dnia 05.12.2019r. do nauczycieli ze świetlicy szkolnej.

5.Powołana komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: wkład pracy własnej, pomysłowość oraz staranność wykonania.

6.Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych

* kl.0 – III – 3 miejsca

* kl. IV – VIII – 3 miejsca

7.Ponadto, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, zaś wręczenie nagród odbędzie się przed Świętami Bożego Narodzenia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

8.Prace konkursowe przechodzą na rzecz szkoły i będą przekazane na kiermasz świąteczny.

Serdecznie zapraszamy!

Dorota Nowak

Agata Skurska

ks. Łukasz Kukier