Konkursy

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) publikujemy w załączeniu „Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024”

Link>>

Konkurs - Kartka Bożonarodzeniowa

kartka2020

Regulamin konkursu:

Kartka Bożonarodzeniowa

 • Organizatorzy:

Ewa Karwowska, Andrzej Pietraś, Samorząd Uczniowski.

 • Cele konkursu:
 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym;
 • Promowanie talentów uczniów naszej szkoły.
 • Zasady uczestnictwa:

Konkurs składa się z trzech niezależnych kategorii prac:

 • Papierowa kartka świąteczna,
 • Elektroniczna kartka świąteczna,
 • Prace będą oceniane w każdej kategorii prac, w dwóch grupach wiekowych:

- dzieci młodsze – dla klas 0 – IV – prace mogą być wykonywane rodzinnie,

- dzieci starsze – dla klas V – VIII – prace wykonywane samodzielnie.

 • Technika wykonania prac dowolna;
 • Termin składania prac: 14.12.2020 r.
 • Kryteria oceny:
 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Nieszablonowe podejście do zagadnienia świąt Wielkiejnocy;
 • Wykorzystanie animacji na świątecznej kartce komputerowej;
 • Samodzielność wykonania.
 • Nagrody:
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Szkolny Konkurs Patriotyczny pod nazwą „PROJEKT BIŻUTERII PATRIOTYCZNEJ” został rozstrzygnięty!

Na konkurs patriotyczny wpłynęło 21 niezwykle ciekawych i kreatywnie wykonanych prac konkursowych. Jego celem  było budowanie pozytywnego odbioru i popularyzacja symboli narodowych wśród dzieci,utrwalenie symboli narodowych poprzez tworzenie niestandardowych form artystycznych, poszerzenie wiedzy na temat historii Polski. Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie aby dokonać wyboru tych dzieł, które prezentowały następujące cechy: pomysłowość wykonanej pracy, technikę wykonania oraz wkład pracy własnej. Laureaci konkursu zostali wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-I i klasy II-III.

Klasy 0-I:

I miejsce: Gabriela Ćwiklińska, kl. 0d

II miejsce: Mateusz Wieleba, kl. 1a

III miejsce: Antoni Pruszkowski, kl. 1d

Klasy II-III:

I miejsce: Helena Pruszkowska, kl. 2a

II miejsce: Kacper Stolarski, kl. 2c

III miejsce: Michał Wojtachnio, kl.3d

Wyróżnienia, zaś  otrzymali:

1.Alicja Roszkiewicz, kl. 0d

2.Karol Marczyński, kl. 0d

3.Natalia Zasada, kl. I b

4.Kamila Niedziela, kl. I c

5.Hanna Walczak, kl. Id

6. Jagoda Szpyra, kl. II c

7. Julia Zasada, kl. II c

8. Antoni Makuch, kl. III a

9. Jowita Karczmarska, kl. III a

10. Anna Baszcz, kl. III b

11.Weronika Olszak, kl. III b

12.Milena Wójtowicz, kl. III b

13.Filip Kaczor, kl. III d

14.Oliwia Partyka, kl. III d

15. Beata Zięba, kl. III d

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom udziału oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone przez Dyrektora Szkoły- P. Lucynę Sobczak po powrocie uczniów do szkoły.

W tym miejscu organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród dla laureatów oraz uczestników  Szkolnego Konkursu Patriotycznego.

                     

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW NA POLU ARTYSTYCZNYM!!!

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

Zdjęcia>>

 

Dorota Nowak, Aneta Żydek, Andrzej Pietraś

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – the UK

konkursCzy wiesz co widzi Londyńskie Oko? Gdzie publicznie powiedzieć, co ślina na język przyniesie? W którym miejscu przekroczyć granicę między półkulami Ziemi? Czy każdy Brytyjczyk jest Anglikiem, czy może każdy Anglik jest Brytyjczykiem?

Zapraszam do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych (the UK), który w tym roku odbędzie się online.

 

Informacje, ciekawostki i odpowiedzi potrzebne do wypełnienia formularza znajdziesz tutaj:

https://www.world-english.org/GBquiz.htm

Z uwagą obejrzyj krótkie filmy i prezentacje zamieszczone powyżej, odpowiedz na pytania wypełniając formularz, a następnie wyślij go klikając „prześlij”. Formularz najlepiej uzupełniać na bieżąco odpowiadając na pytania. Link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZDZdRwJaXSzjpQ7cFfy6TrC664tP8IhGL6jvTfEZiFEdvXw/viewform?usp=sf_link  
Na rozwiązania czekam do 30 października włącznie.

Powodzenia :)

Anna Pac

Wyniki konkursu papieskiego

 

Znamy już wyniki Szkolnego  Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II – papież Maryi”

Kategoria klas 0 – III

I miejsce – Antoni Pruszkowski kl. I d

II miejsce – Kacper Stolarski kl. II c

III miejsce – Magdalena Stachyra kl. III a

 Wyróżnienie:

 • Zuzanna Patyra kl. I d
 • Julia Galik kl. I d
 • Weronika Gołaś kl. II b
 • Adam Chmielewski kl. III b
 • Jakub Cymerman kl. III b

Czytaj więcej: Wyniki konkursu papieskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem:

TOTUS TUUS  - Jan Paweł II papież Maryi

Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Totus Tuus – Cały Twój Maryjo są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję.

Cele konkursu:

 • utrwalanie w młodym pokoleniu pamięci o patronie naszej szkoły Ojcu Świętym Janie Pawle II,
 • rozwijanie wrażliwości na wartości chrześcijańskie głoszone przez Ojca Świętego ,
 • stwarzanie możliwości udziału młodzieży uzdolnionej plastycznie w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w konkursie

KONKURS NA WYKONANIE WIELKANOCNEGO BARANKA I NAJPIĘKNIEJSZEJ PISANKI

KONKURS NA WYKONANIE WIELKANOCNEGO BARANKA I NAJPIĘKNIEJSZEJ PISANKI dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.

1.Cele konkursu:

- Kultywowanie tradycji Wielkanocnych,

- Rozwijanie wrażliwości kulturowej,

- Rozwijanie inwencji twórczej i zdolności plastycznych,

- Umożliwienie  rywalizacji oraz współzawodnictwa.

2. Uczniowie wykonują pisanki i baranki wielkanocne dowolną techniką z trwałych materiałów w formie przestrzennej.

3.Praca trwale oznaczona metryczką:

 Imię i nazwisko zapisane drukowanymi literami oraz klasa.

4.Prace należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej, do 26 marca 2020r.

5. Powołana komisja oceni wkład pracy ucznia, walory estetyczne i plastyczne.

6. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy 0-III (3 miejsca)

Klasy IV- VIII (3 miejsca).

7.Uroczyste wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędą się przed Świętami Wielkanocnymi, a wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

8. Prace konkursowe przechodzą na rzecz szkoły i będą przekazane na kiermasz świąteczny.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Ks. Łukasz Kukier

Alina Nizioł,

Dorota Nowak,

Katarzyna Woś

KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY „BAŚNIOWA ZABAWA z HANSEM CHRISTIANEM ANDERSENEM”

Cele konkursu:

1. Inspirowanie twórczej postawy wobec literatury;

2. Rozwijanie zdolności plastycznych;

3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni ;

4. Rozwijanie inwencji twórczej;

5. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży .

6. Rozwijanie kreatywności, umiejętności nawiązywania współpracy;

7.Motywowanie do współzawodnictwa.

Adresaci : uczniowie klas II- IV

Zadania konkursowe mają dwie kategorie:

 • Znajomość wybranych baśni H. C. Andersena;
 • Wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do baśni w/w autora.

Wymagania w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA I - Znajomość baśni:

Każdy uczeń, który chce wziąć udział w konkursie, powinien znać cztery zaproponowane baśnie C.H. Andersena: „Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Słowik”, „Brzydkie kaczątko”

każdy uczestnik musi znać teksty zaproponowanych utworów

drogą eliminacji wyłaniani są najlepsi uczestnicy

najlepsi uczestnicy wezmą udział w drugim etapie.

Zadania przewidziane w I i II etapie:

- test sprawdzający znajomość baśni;

- quiz;

- krzyżówka;

- rozpoznawanie fragmentów baśni.

Odpowiedzi będą punktowane, osoby z najwyższym wynikiem zajmą kolejne miejsca.

Nagrodzeni zostaną laureaci, którzy zajmą I, II i III miejsca, i oni otrzymają wyróżnienia i dyplom

 KATEGORIA II- Wykonanie  pracy plastycznej:

- prace muszą być samodzielne;

- wykonuje je jedna osoba;

- technika dowolna w formacie A3.

Kryteria oceny pracy plastycznej:

- zgodność z tematem;

- twórczy, oryginalny charakter pracy plastycznej;

- walory estetyczne.

Termin i forma składania prac:

- pracę plastyczną należy oddać do 24 marca 2020 roku do Biblioteki Szkolnej

- eliminacje w kategorii: Znajomości baśni w terminie: etap I-26 marca w formie testu,

etap II- 31 marca ( rozpoznawanie fragmentów baśni, quiz i test ze znajomości życia i twórczości H.Ch Andersena )

Dodatkowe informacje:

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej;

- Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione będą wyeksponowane na gazetce ściennej

Przy przegotowaniu konkursu i w trakcie jego przebiegu pracować będą członkowie aktywu bibliotecznego- uczniowie z klasy VII

Organizatorzy: Alina Nizioł, Katarzyna Woś