Laboratoria Przyszłości

Kreatywni uczniowie z klasy V „a”

W piątkowy wieczór 21 października uczniowie naszej szkoły gościli w Szkole Podstawowej w Babinie. Byliśmy tam współorganizatorami Warsztatów Kreatywnych powiązanych z nocowaniem. Oprócz gier i zabaw integrujących uczniów z dwóch zaprzyjaźnionych szkół oraz wspólnego przygotowania kolacji i śniadania, uczniowie z klasy V „a” podzielili się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na zajęciach kreatywnych.  Aby pokazać, że nauka może być zabawą, a wiedzę można zdobywać w praktyczny sposób, przygotowali i przeprowadzili kilka doświadczeń z wykorzystaniem pomocy naukowych zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Wykorzystano tutaj Moduł Woda i następujące doświadczenia: gęstość cieczy, napięcie powierzchniowe, działanie soczewki, pobieranie wody w roślinie, przewodnictwo elektryczne wody. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodszych kolegów i koleżanek. Takie zajęcia to doskonały sposób dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z uczniami z innych szkół oraz szansa na rozwój pasji i spełnianie marzeń. Dziękujemy za gościnę koleżankom i kolegom oraz opiekunowi ze Szkoły Podstawowej w Babinie. Jesteśmy pewni, że to nie ostatnie takie spotkanie. 

Zdjęcia>>

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

PRACA Z MIKROSKOPEM - „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” NA LEKCJACH BIOLOGII

Uczniowie klas piątych podczas lekcji biologii poznali budowę mikroskopu optycznego, zasady jak prawidłowo wykonać preparat mikroskopowy oraz jak obserwować obiekty pod mikroskopem. Wykonali również samodzielnie preparat ze skórki liścia spichrzowego cebuli.

Uczniowie klasy 6 oglądali pod mikroskopem gotowe preparaty mikroskopowe dotyczące tkanek zwierzęcych (nabłonkowej, nerwowej, mięśniowej, łącznej).

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów oraz zaangażowaniem w przygotowanie preparatów.

Mikroskopy i specjalne zestawy narzędzi do mikroskopowania zostały zakupione w ramach Rządowego Programu Wsparcia – „Laboratoria Przyszłości”. Pozwalają one młodym adeptom odkrywać tajniki mikroświata oraz rozwijać ich kreatywność podczas zajęć.

Zdjęcia>>

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Aneta Żydek

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – PIERWSZE LEKCJE

Na pierwszych lekcjach chemii uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, z których będą korzystać na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii jak również na zajęciach rozwijających kreatywność.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

                                                                                                                                              Monika Wójcik

Zdjęcia>>

GMINNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W SP NR 1 W BEŁŻYCACH

13 czerwca 2022 r. miało miejsce spotkanie młodzieży, do której należą uczniowie ze wszystkich szkół w naszej gminie. Obecny był burmistrz Bełżyc Pan Ireneusz Łucka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Kamiński. Podczas spotkania odbyły się pokazy z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz z informatyki.

Do doświadczeń zaprezentowanych podczas pokazów wykorzystywano sprzęt zakupiony w ramach Rządowego Programu Wsparcia – Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

Aneta Żydek- nauczyciel biologii
Monika Wójcik- nauczyciel chemii
Piotr Żuk- nauczyciel fizyki
Marzena Plewik- nauczyciel geografii
Andrzej Pietraś- nauczyciel informatyki

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”- na lekcjach biologii

BIOLOGIA to nauka o życiu, która bada budowę i czynności życiowe organizmów. Aby ją bliżej poznać stosuje się metodę naukową, która obejmuje obserwację czyli celowe przyglądanie się organizmom i procesom. Obserwacji dokonujemy gołym okiem, przy pomocy lupy, lornetki ale również za pomocą mikroskopu aby dokładniej poznać budowę organizmu. Mikroskopia odgrywa kluczową rolę w biologii.

 Zgodnie z podstawą programową uczeń powinien znać budowę mikroskopu, wiedzieć jak przygotować preparat mikroskopowy i jakie są etapy obserwacji  mikroskopowych. Umieć przeprowadzić obserwację mikroskopową z preparatów świeżych i trwałych oraz umieć dokonać obserwacji mikroskopowej. W szkole odbywają się zajęcia rozwijające kreatywność z biologii. Na tych zajęciach m. in. wykorzystywany jest sprzęt w postaci mikroskopów, które zostały zakupione w ramach Rządowego Programu Wsparcia – Laboratoria Przyszłości. Pozwalają one młodym adeptom odkrywać tajniki mikroświata oraz rozwijać ich kreatywność podczas zajęć.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

Aneta Żydek

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

       Podstawową umiejętnością decydującą o rozwoju cywilizacyjnym gospodarczym i społecznym jest kreatywne myślenie. Rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza szkoła w ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiła pomoce naukowe, które uatrakcyjniają proces zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów. Zakup ten pozwala na kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych, technicznych, umiejętności samodzielnego, kreatywnego myślenia, pracy zespołowej, dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pomoce te wykorzystywane są różnych lekcjach  m.in. na lekcjach chemii.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

                                                                                                                                                                Monika Wójcik

Zdjęcia>>

SZKOLNY RADIOWĘZEŁ – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach  bierze udział w rządowym projekcie „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu otrzymała różnego rodzaju sprzęt w tym szkolny radiowęzeł.  Jego inauguracja  odbyła się 3 marca 2022r. Opiekę nad nim sprawuje Samorząd Uczniowski.  To właśnie tego dnia spełniło się kolejne marzenie o szkole na miarę XXI wieku.  Od tej pory uczniowie chętnie korzystają z tej formy przekazu.  Każdego dnia, w czasie długich przerw, włączają muzykę, którą sami wybierają. W każdym tygodniu można posłuchać czegoś innego. Były piosenki z bajek, filmów, muzyka poważna, odgłosy natury, muzyka lat osiemdziesiątych, polski rock itp. W pierwszy dzień wiosny przez szkolny radiowęzeł popłynęły pozdrowienia dla uczniów i nauczycieli. Ponadto dzięki posiadaniu takiego medium uczniowie przygotowują słuchowiska tematyczne z okazji różnych uroczystości, świąt itp. To także doskonałe narzędzie do przekazywania ważnych informacji, komunikatów.

Jesteśmy dumni z posiadania swojego radiowęzła.  Mamy nadzieję, że wielu naszych uczniów poczuje „radiowego bluesa”.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

Ewelina Gajowiak

Klockowe szaleństwo

W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła otrzymała różne zestawy klocków, które dzieci od razu pokochały. Wśród nich znalazły się też klocki Korbo EDU. Są one kolorowe, posiadają różnorodne kształty, a dzięki elementom takim jak koła zębate, dzieci mogą konstruować maszyny, które naprawdę się ruszają. Klocki te rozwijają logiczne myślenie, ćwiczą motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową, ale także uczą pracy w zespole. Budowanie i konstruowanie sprawia dzieciom dużo radości!

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

Agata Skurska

SŁUCHOWISKO WIELKANOCNE

278231112 673271033729489 6713868500186015255 n278381356 1429990364093178 5120181870785987125 nPrzedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  przygotowali i zaprezentowali uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach słuchowisko pt. „Zmartwychwstał Pan” wykorzystując szkolny radiowęzeł zakupiony w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". Przybliżyli wielkanocne tradycje, obrzędy liturgiczne Wielkiego Tygodnia i złożyli świąteczne życzenia, do których dołączyła się również Pani Dyrektor Beata Szymczyk.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha!

Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i chwałę dajmy, bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata Odkupiciel. Zdrowia, radości i powodzenia, to są najszczersze nasze życzenia!

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego życzy

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami

Monika Plewik, Anna Wojtowicz i Ewelina Gajowiak