„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”- na lekcjach biologii

BIOLOGIA to nauka o życiu, która bada budowę i czynności życiowe organizmów. Aby ją bliżej poznać stosuje się metodę naukową, która obejmuje obserwację czyli celowe przyglądanie się organizmom i procesom. Obserwacji dokonujemy gołym okiem, przy pomocy lupy, lornetki ale również za pomocą mikroskopu aby dokładniej poznać budowę organizmu. Mikroskopia odgrywa kluczową rolę w biologii.

 Zgodnie z podstawą programową uczeń powinien znać budowę mikroskopu, wiedzieć jak przygotować preparat mikroskopowy i jakie są etapy obserwacji  mikroskopowych. Umieć przeprowadzić obserwację mikroskopową z preparatów świeżych i trwałych oraz umieć dokonać obserwacji mikroskopowej. W szkole odbywają się zajęcia rozwijające kreatywność z biologii. Na tych zajęciach m. in. wykorzystywany jest sprzęt w postaci mikroskopów, które zostały zakupione w ramach Rządowego Programu Wsparcia – Laboratoria Przyszłości. Pozwalają one młodym adeptom odkrywać tajniki mikroświata oraz rozwijać ich kreatywność podczas zajęć.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

Aneta Żydek