LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – PIERWSZE LEKCJE

Na pierwszych lekcjach chemii uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, z których będą korzystać na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii jak również na zajęciach rozwijających kreatywność.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

                                                                                                                                              Monika Wójcik

Zdjęcia>>