GMINNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W SP NR 1 W BEŁŻYCACH

13 czerwca 2022 r. miało miejsce spotkanie młodzieży, do której należą uczniowie ze wszystkich szkół w naszej gminie. Obecny był burmistrz Bełżyc Pan Ireneusz Łucka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Kamiński. Podczas spotkania odbyły się pokazy z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz z informatyki.

Do doświadczeń zaprezentowanych podczas pokazów wykorzystywano sprzęt zakupiony w ramach Rządowego Programu Wsparcia – Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

Aneta Żydek- nauczyciel biologii
Monika Wójcik- nauczyciel chemii
Piotr Żuk- nauczyciel fizyki
Marzena Plewik- nauczyciel geografii
Andrzej Pietraś- nauczyciel informatyki