eTwinning

Projekt eTwinning „You’ve got a Penfriend in me”

Projekt eTwinning „You’ve got a Penfriend in me” realizowany w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym dobiegł końca. Tym razem nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową im. Matki Teresy z Kalkuty z San Vito dei Normanni we Włoszech.

Uczniowie biorący udział w projekcie mieli za zadanie napisać listy zawierające informacje o sobie, swojej rodzinie, zainteresowaniach, rodzinnym mieście, zwyczajach, kuchni regionalnej itp. Były one wysyłane pocztą tradycyjną. Poprzez wymianę listową z rówieśnikami z innego kraju, uczniowie mieli okazję do nawiązania nowych przyjaźni, poznania nie tylko codziennego życia we włoskiej rodzinie i włoskiej szkole, ale również innej kultury, zauważenia podobieństw i różnic między sobą a swoimi europejskimi przyjaciółmi.

Celem projektu było doskonalenie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim oraz rozbudzanie ciekawości świata, motywacji do nauki oraz wspieranie głębszego rozumienia kultur europejskich. Wszyscy uczestnicy byli niezwykle zaangażowani w pracę i podekscytowani każdym kolejnym listem. Mimo że projekt dobiegł końca, nasza współpraca z włoskimi przyjaciółmi będzie kontynuowana w przeszłym roku szkolnym.

Zdjęcia>>

Magdalena Snop

Projekt eTwinning „Coins of Culture”

W bieżącym roku szkolnym uczestnicy zajęć rozwijających kreatywność w zakresie języka angielskiego realizują projekt eTwinning „Coins of Culture”. W tym międzynarodowym projekcie biorą udział uczniowie z dziewięciu europejskich szkół z Włoch, Chorwacji, Słowacji, Rumunii, Turcji i Polski. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów wiedzy dotyczącej historii pieniądza, a także wiadomości o unii monetarnej i ekonomicznej w obrębie Unii Europejskiej. Efektem prac projektowych są nowe monety euro zaprojektowane i wykonane przez uczniów, w których wykorzystano symbole narodowe danego kraju i opisano tak, aby pozostali uczestnicy projektu mieli świadomość, dlaczego są ważne dla obywateli danego państwa i jaki wkład mogą wnieść do symboliki Unii Europejskiej. Kolejnym celem projektu jest używanie języka angielskiego jako języka komunikacji, a także rozwijanie kreatywności, pogłębianie wiedzy historycznej, kulturowej, świadomości międzykulturowej i poznawanie oraz używanie narzędzi ICT.

Na początku prac projektowych uczniowie zapoznali się z netykietą i zasadami bezpieczeństwa w sieci oraz poznali, jak zbudowana jest strona internetowa projektu na platformie ESEP. Zostały im założone konta w celu swobodnego dostępu do strony internetowej projektu.

Następnym krokiem było przedstawienie siebie i swoich zainteresowań. Do tego celu nasi uczniowie używali aplikacji Voki, a swoje posty zamieszczali na specjalnie przygotowanym do tego Padlecie.

Kolejnym zadaniem było przedstawienie swoich miast i szkół. Z Bełżycami zapoznaliśmy naszych partnerów przy pomocy Canvy: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/coins-culture/twinspace/pages/introducing-our-schools-and-cities , a o szkole nagraliśmy film: https://drive.google.com/file/d/19ZsrbHvnJCBfu1qoyKFrWy3TeFJ6z__r/view?usp=sharing

Następny etap prac projektowych to wyszukiwanie informacji o walucie euro i o unii monetarnej UE. My byliśmy odpowiedzialni za krótki opis monet i banknotów euro oraz za informacje o tym, które z państw europejskich przyjęły tę walutę:

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/coins-culture/twinspace/pages/history-money-and-european-monetary-union

W styczniu decydowaliśmy o wyborze symboli, które są charakterystyczne dla naszego kraju (mogły to być miejsca, budynki, osoby itd.) i mogłyby się znaleźć na monetach euro. Zdecydowaliśmy o wyborze: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II, symbolu Polski walczącej, Puszczy Białowieskiej, hymnu Polski, Syrenki Warszawskiej i kotylionu z barwami narodowymi. Następnie wykonywaliśmy projekty – szkice monet z tymi symbolami. Aż wreszcie wykonaliśmy nasze monety, wykorzystując do tego różne materiały i techniki: glinę, modelinę, długopis 3D: https://docs.google.com/presentation/d/12dHgULT4LHwjs9bsjb2JaPjCfmiuSoqg9Oa-xdbiaMs/edit?usp=sharing

W planach jest jeszcze quiz o symbolice znajdującej się na monetach przygotowanych przez różne zespoły, który mamy rozwiązywać podczas spotkania online.

Powstało również wspólne logo projektu z monetami 1 euro wykonanymi przez zespoły z poszczególnych krajów.

Zdjęcia>>

Urszula Pawłowska

e-English

e English logo Belżyce Poland„e-English” to kolejny projekt eTwinning realizowany w naszej szkole. Tym razem kilkoro uczniów z klasy 7a mierzy się z aplikacjami Web 2.0 jako narzędziami wspomagającymi naukę języka angielskiego. Do tej pory poznali już: Animoto, Canva, Voki, Storyjumper oraz platformę TwinSpace. W związku z tym, że projekt realizowany jest wspólnie z ich rówieśnikami z Grecji, Włoch, Rumunii, Niemiec, Hiszpanii i Turcji język angielski służy również do komunikacji. Przed uczestnikami jeszcze szereg zadań, m.in. spotkania on-line. Część materiałów z pracy nad projektem dostępnych jest na TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/224927/home

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do projektu zapraszamy w czwartki  o godz. 14.25 do sali 45.

Urszula Pawłowska

Projekt eTwinning „Calling for Peace – wołanie o pokój”

Calling for PeaceZapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do włączenia się do projektu eTwinning „Calling for Peace – wołanie o pokój”. Przygotujemy wystawę prac plastycznych oraz literackich (w języku polskim, ukraińskim lub angielskim) nawiązujących do tego, co obecnie dzieję się w Ukrainie.

Przynosimy:

- wycięte z papieru żółte i niebieskie serduszka,

- wycięte z papieru białe gołąbki pokoju,

- plakaty i rysunki nawołujące do zaprzestania wojny,

- listy i kartki pocztowe do ukraińskich dzieci cierpiących z powodu rosyjskiej napaści,

- wiersze i piosenki nawołujące do pokoju.

Zdjęcie naszej wystawy będzie umieszczone na specjalnej stronie internetowej projektu eTwinning https://twinspace.etwinning.net/234984/home. Prace składamy u p. Urszuli Pawłowskiej lub w pokoju nauczycielskim do piątku, 4 marca.

Podtrzymajmy na duchu i dajmy wyraz naszej solidarności z ukraińskimi dziećmi, które są już u nas, uciekają przed wojną lub zostały w swojej ojczyźnie!

Boże Narodzenie w projekcie eTwinning dla młodszych uczniów

Christmas zdjecie„Christmas Traditions & Cooperative Christmas Tree”  to kolejny projekt eTwinning realizowany w naszej szkole o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, skierowany dla uczniów klas młodszych. Nasze cele i zadania projektowe zostały przedstawione w krótkim filmiku:

Zapraszamy chętnych do współpracy!

Magdalena Snop

Projekt eTwinning „ALL TOGETHER!” czyli „WSZYSCY RAZEM!” (2)

W październiku bieżącego roku szkolnego przystąpiliśmy do nowego projektu eTwinning pt. „All Together!”. W jego ramach współpracujemy z uczniami i nauczycielami z kilkunastu szkół z całej Europy. Nasze przedsięwzięcia skorelowane są z kalendarzem, zgodnie z którym pokazujemy, jak obchodzimy święta i dni poświęcone różnym ważnym problemom, wydarzeniom i ludziom. Sami decydujemy o sposobie pokazania obchodów danego dnia w naszej szkole, np. plakat, teatr, wywiad, taniec, animacja. Udział w tym projekcie pozwala nam nie tylko poznać kulturę i życie naszych rówieśników w szkołach partnerskich, ale również dzielić się doświadczeniem i kreatywnością oraz łączyć naukę z zabawą.

Poniżej przedstawiamy niektóre efekty naszej pracy z ostatniego miesiąca.

Serdeczne podziękowania dla drugoklasistów zaangażowanych w projekt, a w szczególności dla bardzo aktywnej grupy dziewczynek i chłopców z klasy 2b oraz ich wychowawczyni pani Agaty Ćwiklińskiej za współpracę, a także dla uczennic z klasy 5a za włączenie się w nasze niektóre przedsięwzięcia.

Materiały>>

Magdalena Snop

Europejska Odznaka Jakości dla dwóch projektów eTwinning realizowanych w naszej szkole: „SING MY SONG” oraz „PETS, FARM AND WILD – ANIMALS AROUND US”

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) jest drugim poziomem odznaczenia i przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym nauczycielom, którzy otrzymali Krajową Odznakę Jakości (KOJ) za realizację projektu, a ponadto wynik punktowy z oceny KOJ kwalifikuje projekt do puli 30% najlepiej ocenionych projektów w ciągu ostatniego roku. EOJ przyznawane są tylko raz w roku w październiku i ogłaszane na portalu europejskim eTwinning www.etwinning.net.

Magdalena Snop
Urszula Pawłowska

 

 

Projekt eTwinning „SING MY SONG” otrzymał Krajową Odznakę Jakości

Z wielką radością informuję, że zostaliśmy uhonorowani Krajową Odznaką Jakości za realizowany w okresie od września 2020 r. aż do czerwca 2021 r. międzynarodowy projekt „Sing My Song”. Jeśli śledziliście bieżące relacje na temat projektu na naszej szkolnej stronie internetowej, na pewno poznaliście efekty naszych działań. Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w naszym przedsięwzięciu, zarówno tym, którzy byli z nami od początku do końca, jak również tym, którzy wsparli nas choćby tylko na jednym etapie naszej pracy, ponieważ w ten sposób każdy dołożył swoją cegiełkę do naszego wspólnego sukcesu.

Magdalena Snop