Laboratoria Przyszłości

Posłuchamy i zapamiętamy

Nasza szkoła bierze udział w rządowym projekcie „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu otrzymała różnego rodzaju sprzęt – w tym wyposażenie szkolnego radiowęzła.

Uczniowie prezentują słuchowiska tematyczne z okazji różnych rocznic narodowych i przekazują informacje na temat ważnych wydarzeń związanych z historią naszego narodu. Prezentowali wiadomości związane z tematyką odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przypomnieli fakty wprowadzenia i przebiegu stanu wojennego w Polsce. Przybliżyli też fakty związane z wybuchem, przebiegiem i upadkiem Powstania Styczniowego.

Mamy nadzieję, że wielu naszych uczniów zapamięta istotne wydarzenia, które powinniśmy znać i przekazywać następnym pokoleniom, aby uczcić pamięć o polskich bohaterach i trudnych dziejach narodowych.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

SPRZĘT I AKCESORIA ZAKUPIONE W RAMACH PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów, rozwijaniu zainteresowań oraz kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

 W ramach Programu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów. 

Dzięki temu dofinansowaniu nasza szkoła zakupiła m.in.:

 • drukarkę 3D wraz z akcesoriami,
 • klocki KOBO do samodzielnej konstrukcji wraz z akcesoriami,
 • lutownicę/stację lutowniczą z akcesoriami,
 • aparat Nikon z funkcją kamery Full HD i akcesoriami,
 • oświetlenie studyjne do realizacji nagrań,
 • mikrofon kierunkowy i mikroport z akcesoriami,
 • gimbal do aparatu i kamery,
 • kamerę GOPRO HERO10,
 • GREEN SCREEN,
 • wyposażenie radiowęzła szkolnego,
 • sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia,
 • mikroskop Delta Optical Biolight 500 z akcesoriami,
 • meble i wyposażenie szkolne do pracowni,
 • zestawy elektroniczne (300, 750, Boffin II Gry) do konstruowania z akcesoriami,
 • modułowe pracownie przyrodnicze: WODA, POWIETRZE I ENERGIA,
 • zestawy konstrukcyjne: Mini Waffle Pastelowe 500, Klocki Mini Waffle konstruktor, szafka z klockami,
 • LEGO Education SPIKE Prime do samodzielnej konstrukcji,
 • ClassVR Gogle Wirtualnej Rzeczywistości wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Od września roku szkolnego 2022/2023 co miesiąc na stronie naszej szkoły zamieszczane są artykuły dotyczące wykorzystania zakupionego sprzętu i wyposażenia w ramach Programu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Sprzęt i akcesoria będą wykorzystywane min. na zajęciach lekcyjnych i pozlekcyjnych, świetlicy, częściach artystycznych, zabawach, balach i dyskotekach.

Monika Wójcik

Laboratoria Przyszłości – nowoczesny sprzęt

        W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt wspierający rozwijanie pasji, zainteresowań uczniów oraz zdobywanie przez nich kompetencji technicznych i rozwijanie umiejętności manualnych. Na stan szkoły został wpisany min. aparat fotograficzny, który jest wykorzystywany w trakcie apeli, części artystycznych i innych uroczystości, a zdjęcia publikowane są na stronie internetowej naszej szkoły. 

Zdjęcia>>

Monika Wójcik

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci                                    

Podróże w okularach VR

W środę 14 grudnia 2022 roku na zajęciach kreatywnych uczniowie mieli okazję zapoznać się z możliwościami okularów VR (Virtual Reality) zakupionych do szkoły w ramach programu #Laboratoria Przyszłości. Dzięki okularom przed dziećmi otwierają się zupełnie inne możliwości. Zakładając je, przenosimy się na drugi koniec świata – możemy znaleźć się w Afryce, oglądać słonie z bliska, walczyć ze swoim strachem i stresem próbując przejść np. pod wodospadem. Byliśmy także na Murze Chińskim oraz spacerowaliśmy na powierzchni Marsa. Takie nowe technologie, dostępne dla naszych uczniów, będą na pewno wykorzystywane nie raz na zajęciach.

Marzena Plewik

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

Kreatywni uczniowie z klasy V „a”

W piątkowy wieczór 21 października uczniowie naszej szkoły gościli w Szkole Podstawowej w Babinie. Byliśmy tam współorganizatorami Warsztatów Kreatywnych powiązanych z nocowaniem. Oprócz gier i zabaw integrujących uczniów z dwóch zaprzyjaźnionych szkół oraz wspólnego przygotowania kolacji i śniadania, uczniowie z klasy V „a” podzielili się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na zajęciach kreatywnych.  Aby pokazać, że nauka może być zabawą, a wiedzę można zdobywać w praktyczny sposób, przygotowali i przeprowadzili kilka doświadczeń z wykorzystaniem pomocy naukowych zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. Wykorzystano tutaj Moduł Woda i następujące doświadczenia: gęstość cieczy, napięcie powierzchniowe, działanie soczewki, pobieranie wody w roślinie, przewodnictwo elektryczne wody. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodszych kolegów i koleżanek. Takie zajęcia to doskonały sposób dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z uczniami z innych szkół oraz szansa na rozwój pasji i spełnianie marzeń. Dziękujemy za gościnę koleżankom i kolegom oraz opiekunowi ze Szkoły Podstawowej w Babinie. Jesteśmy pewni, że to nie ostatnie takie spotkanie. 

Zdjęcia>>

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

PRACA Z MIKROSKOPEM - „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” NA LEKCJACH BIOLOGII

Uczniowie klas piątych podczas lekcji biologii poznali budowę mikroskopu optycznego, zasady jak prawidłowo wykonać preparat mikroskopowy oraz jak obserwować obiekty pod mikroskopem. Wykonali również samodzielnie preparat ze skórki liścia spichrzowego cebuli.

Uczniowie klasy 6 oglądali pod mikroskopem gotowe preparaty mikroskopowe dotyczące tkanek zwierzęcych (nabłonkowej, nerwowej, mięśniowej, łącznej).

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów oraz zaangażowaniem w przygotowanie preparatów.

Mikroskopy i specjalne zestawy narzędzi do mikroskopowania zostały zakupione w ramach Rządowego Programu Wsparcia – „Laboratoria Przyszłości”. Pozwalają one młodym adeptom odkrywać tajniki mikroświata oraz rozwijać ich kreatywność podczas zajęć.

Zdjęcia>>

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Aneta Żydek

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – PIERWSZE LEKCJE

Na pierwszych lekcjach chemii uczniowie zapoznali się z pomocami naukowymi zakupionymi w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, z których będą korzystać na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii jak również na zajęciach rozwijających kreatywność.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

                                                                                                                                              Monika Wójcik

Zdjęcia>>

GMINNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W SP NR 1 W BEŁŻYCACH

13 czerwca 2022 r. miało miejsce spotkanie młodzieży, do której należą uczniowie ze wszystkich szkół w naszej gminie. Obecny był burmistrz Bełżyc Pan Ireneusz Łucka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Kamiński. Podczas spotkania odbyły się pokazy z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) oraz z informatyki.

Do doświadczeń zaprezentowanych podczas pokazów wykorzystywano sprzęt zakupiony w ramach Rządowego Programu Wsparcia – Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

Aneta Żydek- nauczyciel biologii
Monika Wójcik- nauczyciel chemii
Piotr Żuk- nauczyciel fizyki
Marzena Plewik- nauczyciel geografii
Andrzej Pietraś- nauczyciel informatyki

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”- na lekcjach biologii

BIOLOGIA to nauka o życiu, która bada budowę i czynności życiowe organizmów. Aby ją bliżej poznać stosuje się metodę naukową, która obejmuje obserwację czyli celowe przyglądanie się organizmom i procesom. Obserwacji dokonujemy gołym okiem, przy pomocy lupy, lornetki ale również za pomocą mikroskopu aby dokładniej poznać budowę organizmu. Mikroskopia odgrywa kluczową rolę w biologii.

 Zgodnie z podstawą programową uczeń powinien znać budowę mikroskopu, wiedzieć jak przygotować preparat mikroskopowy i jakie są etapy obserwacji  mikroskopowych. Umieć przeprowadzić obserwację mikroskopową z preparatów świeżych i trwałych oraz umieć dokonać obserwacji mikroskopowej. W szkole odbywają się zajęcia rozwijające kreatywność z biologii. Na tych zajęciach m. in. wykorzystywany jest sprzęt w postaci mikroskopów, które zostały zakupione w ramach Rządowego Programu Wsparcia – Laboratoria Przyszłości. Pozwalają one młodym adeptom odkrywać tajniki mikroświata oraz rozwijać ich kreatywność podczas zajęć.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

Zdjęcia>>

Aneta Żydek