Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Odpłatność za obiady w miesiącu październiku 2018 r. wynosi:

Cały obiad - 22 dni × 4,00 = 88,00 zł

II danie - 22 dni × 2,70 =59,40 zł

Zupa - 22 dni × 1,30 = 28,60 zł

Zapisów na obiady należy dokonywać w pokoju nr 8 do dn. 05.10.2018r.

(obowiązuje druk zgłoszenia dziecka na stołówkę szkolną)

 

1. Poniedziałek  10.12.2018      
    1. Zupa z zielonego groszku , pieczywo  alergeny  1,3,6,7,8,9,11
    2. Kopytka , surówka z kapusty pekińskiej ,kompot wieloowocowy   alergeny  1,3,7,
2. Wtorek  11.12.2018      
    1. Zupa pomidorowa z ryżem  alergeny  1,3,7,9
    2. Filet z indyka panierowany, ziemniaki , bukiet warzyw gotowanych, kompot owocowy    alergeny  1,3,7
3. Środa  12.12.2018      
    1. Zupa zacierka , pieczywo  alergeny  1,3,6,7,8,9,11
    2. Ryż z sosem po chińsku ,  kompot owocowy  alergeny  1
4. Czwartek  13.12.2018      
    1. Rosół z makaronem   alergeny  1,3,9
    2. Udziec z kurczaka, ziemniaki , marchewka gotowana  , kompot owocowy alergeny  1,7  
5. Piątek  14.12.2018      
    1. Barszcz czerwony z jajkiem, pieczywo alergeny  1,3,6,7,8,9,11
    2. Pierogi z kapusty z pieczarkami  kompot owocowy alergeny  1,3

*Alergeny:

1.Zboża zawierające gluten
2.Skorupiaki i produkty pochodne
3.Jaja i produkty pochodne
4.Ryby i produkty pochodne
5.Orzeszki ziemne i produkty pochodne
6.Soja i produkty pochodne
7.Mleko i produkty pochodne
8.Orzechy (migdały, orzechy laskowe , orzechy włoskie , orzechy nerkowca , orzeszki pecan , orzechy brazylijskie , orzechy pistacjowe , orzechy makadamia)         
9.Seler i produkty pochodne
10.Gorczyca i  produkty pochodne
11.Sezam i produkty pochodne
12.Dwutlenek Siarki i siarczyny
13.Łubin
14.Mięczaki
Do przygotowywania posiłków używane są przyprawy : pieprz czarny .majeranek , oregano , cary  , kurkuma , bazylia , zioła prowansalskie , papryka słodka , pieprz ziołowy , pieprz cytrynowy. Zgodnie z informacjami od producentów mogą one zawierać śladowe ilości  glutenu , mleka , jaj , soi  , selera i gorczycy.

Zapisy za obiady można dokonać:

 • Telefonicznie 81 516-20-89 od godz. 8.00 do godz. 12.00
 • Osobiście pokój nr 0,

pdfKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH

 • Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności ucznia na obiadach!
 • W przypadku braku zgłoszenia pomniejszenie wpłaty traktowane jest jako niedopłata!
 • Odpisu dokonać mogą osoby, które wcześniej zgłosiły nieobecność dziecka na obiedzie,
 • Cena 1 obiadu wynosi 4 zł,(2,70zł-2 danie;1,30zł-zupa) ale może ulec zmianie, o czym rodzice zostaną poinformowani,
 • Wysokość wpłat za obiady oraz jadłospisy będą wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz przy stołówce szkolnej,
 • W przypadku nieterminowych płatności naliczane będą odsetki!
 • Po okazaniu dowodu wpłaty (może być to również wydruk potwierdzenia przelewu przez Internet) w pokoju nr 0 osoba stołująca się otrzymuje abonament. Brak potwierdzenia wpłaty spowoduje skreślenie ucznia z listy stołujących się,
 • Dni wydawania abonamentów wywieszane są na tablicy ogłoszeń (korytarz przy świetlicy),
 • Odpisy (nadpłaty) oraz niedopłaty wywieszone są co dwa miesiące na tablicy ogłoszeń. Wpłatę za obiady należy skorygować odpowiednio o niedopłatę lub nadpłatę,
 • Przypominamy, że jeżeli uczeń rozpoczyna jeść obiady, np. od 3-go lub 4-go dnia wydawania obiadów w nowym miesiącu, należy to zgłosić telefonicznie (tel. 81 516-20-89)  lub osobiście w pokoju nr 0 przed początkiem nowego miesiąca. Inaczej wpłaty od 3-go lub 4-go dnia wydawania obiadów będą traktowane jako niedopłaty,
 • Wpłata elektroniczna obejmuje tylko pełny abonament,
 • Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać maksymalnie najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca
 • Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jako osoba stołująca się, której rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady!
 • Na jadalnię wstęp mają tylko uczniowie stołujący się.

Nr konta do wpłat za obiady
Wpłaty za obiady powinny być dokonywane przelewem w terminie do 5 dnia każdego miesiąca na konto:

 • Zespół Szkół nr 1, ul.Wilczyńskiego 62, 24-200 Bełzyce
 • BANK SPÓŁDZIELCZY oddz. Bychawa  
 • 68 8685 0001 0020 1999 2000 0020
 • W tytule wpłaty należy zaznaczyć imię i nazwisko i klasę dziecka

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół nr 1 oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: GOPS oraz inni sponsorzy.

3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku  lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi szkoły.

 II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora i Intendenta  szkoły.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.

 III. OPŁATY:

 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Intendenta  Szkoły do 05-go każdego miesiąca, w wyjątkowych sytuacjach  na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.

2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 05-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

3. Wpłaty u Intendenta potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

4. Intendent szkoły posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę świetlicy lub dowodu wpłaty.

 IV. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów

 V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. Posiłki wydawane są od godz. 11.30 do godz. 14.00

2. W stołówce wywieszony jest jadłospis dekadowy i na stronie www szkoły zatwierdzony przez intendenta oraz szefową kuchni. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni – stołówce czuwają - nauczyciel dyżurujący oraz wychowawcy świetlic.

4. Nauczyciel dyżurujący, wychowawca – organizuje i kieruje wydawaniem obiadów.

5. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

6. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków na regałach przed stołówką.

7. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.

8. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.

9. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

10. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

11. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce,

- zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń,

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

- zastawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

12. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.

Regulamin stołówki szkolnej został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 27 i 28 .08.2014r.

Wyszczególnienie

Rok szkolny

2013/2014

Rok szkolny

2014/2015

Rok szkolny

2015/2016

Liczba godzin świetlicy

     

Liczba uczniów

korzystających

z obiadów

350

418

403

z obiadów -OPS

52

69

63

 

   Liczba grup wychowawczych

6

7

 

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo