Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów z kl. 0-III do udziału w konkursie plastycznym„ Pisanki i palmy wielkanocne”.

Regulamin konkursu:

1.Celem konkursu jest kultywowanie świątecznych tradycji oraz akcentowanie ich narodowego charakteru.

2.Zadaniem uczniów jest wykonanie pisanki lub palmy wielkanocnej

z dowolnych materiałów.

3.Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę konkursową dołączając karteczkę

z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

4.Prace należy dostarczyć do końca marca do biblioteki szkolnej.

5.Powołana komisja konkursowa dokona oceny prac uwzględniając następujące kryteria: wkład pracy własnej, pomysłowość oraz staranność wykonania.

6.Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 0-I ( praca wykonana techniką płaską) – 3 miejsca
  • II-III (praca przestrzenna) – 3 miejsca

7.Ponadto każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, zaś uroczysta gala wręczenia nagród laureatom odbędzie się dnia O2.04.2019 roku

o godz.11.30 w MCI oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły.

8.Prace konkursowe przechodzą na rzecz szkoły i będą przekazane na kiermasz wielkanocny (dotyczy to formy przestrzennej).

Serdecznie zapraszamy!!!

                         Biblioteka szkolna

Cele konkursu:
• kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Regulamin konkursu:
• technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
• format dowolny
• prace indywidualne
• każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat-bajka, imię, nazwisko, wiek dziecka i grupa przedszkolna

Kryteria oceny:
• pomysłowość w ujęciu tematu,
• walory artystyczne,
• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

TERMIN SKŁADANIA PRAC : BIBLIOTEKA SZKOLNA – 20.03.2019

Organizator konkursu: BIBLIOTEKA SZKOLNA

W dniu 20 kwietnia 2018 roku Biblioteka Szkolna przeprowadziła eliminacje do 37 Małego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

W eliminacjach szkolnych wzięli udział:

-Adam Ciciak , kl.1a-„Tańcowały dwa Michały’,

- Marianna Osipowicz, kl.1a- „Zapach czekolady”

- Antonina Rakuś, kl.1a-„Na straganie”

- Aleksandra Sadlak, kl.1a-„Czekoladki od sąsiadki”

- Zuzanna Czech, kl.1a-„Na straganie”

- Monika Rak, kl.1c-„Kołysanki”

- Martyna Dudkowska , kl.1c -„Murzynek Bambo”

-Irmina Smoleń, kl.1c-„Abecadło”

- Aleksander Węgiel, kl.1c-„Makaronik włoski”

- Bartosz Jędrej, kl.1c-„Hipopotam”

- Marceli Musiej, kl.1c- „O tym jak Jasio chciał być dorosłym”

- Tomasz Gołaś, kl.1c-„Piłka”

- Amelia Nowaczewska, kl.1c-„Wandzia”

- Zuzanna Stępniak, kl.1c-„Abecdło”

- Maria Czapla, kl.3d-„Kaczuszka Pogaduszka”

- Zuzanna Toruń, kl.3d-„Mama się odchudza”

- Kacper Bukowski, kl.3d-„Pieski”

Wytypowano uczniów ,którzy będą reprezentowali szkołę podczas eliminacji gminnych, są to Monika Rak i Zuzanna Toruń.

Skład komisji:

-Katarzyna Brewczak-przewodnicząca

-Elżbieta Góra –członek

-Alina Nizioł-członek

25 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Grażyną Jeromin-Gałuszką Organizatorem była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach oraz Dyskusyjny Klub Książki.

Grażyna Jeromin-Gałuszka jest polską pisarką, autorką znakomitych powieści obyczajowych, których docelową grupą odbiorców są kobiety. Napisane przez nią powieści, np. bestsellerowa pozycja „Kobiety z Czerwonych Bagien” czy też doskonały, popularny cykl „Magnolia”, na który składają się tytuły „Magnolia”, „Długie lato w Magnolii” oraz „Bardzo długie przebudzenie”, cechuje wzruszająca, bardzo emocjonalna fabuła, w której centralnym miejscu zawsze stoją miłość, przyjaźń i kobieca siła. 

Pisarka opowiedziała jak powstają jej książki, skąd czerpie pomysły na fabułę i postacie w nich  występujące. Słuchacze dowiedzieli się także jaka jest droga książki od pisarza do półki księgarskiej. Pisarka odczytała również kilka najciekawszych fragmentów swoich najnowszych książek. Spotkanie zakończyło się w bardzo miłej atmosferze ,słuchacze z pewnością sięgną po książki pani Grażyny Jaromin Gałuszko.

Zdjęcia>>

Niezbędnym warunkiem rozwoju kultury czytelniczej jednostki są właściwie trzy czynniki: kontakt z książka, opanowanie sztuki czytania i odczucie gratyfikacyjnej wartości lektury. Zapewnienie dziecku dostępu do książek pobudza chęć nauki czytania, aby móc samodzielnie zaspokajać potrzebę poznawczą. Wzbudzanie pozytywnych emocji poprzez kształtowanie stosunku do książek w dzieciństwie staje się dla człowieka wartością. Pozytywny stosunek do książek oraz posiadane umiejętności wpływają na powstanie motywacji czytelniczych. 

Te trzy czynniki uwidaczniają, że na motywacje czytelnicze największy wpływ ma dzieciństwo. Wtedy najbardziej kształtuje się system wartości w podatnej na wpływy psychice dziecka. Im wcześniej odczuje ono wartości lektury (chociażby dzięki czytaniu książek przez matkę, która zaspokaja potrzebę bliskości, bezpieczeństwa), tym większa gwarancja przyjaźni z książką na całe życie. Jeśli dziecko nauczy się zaspokajać swe potrzeby psychiczne w inny sposób, ukształtowane przyzwyczajenia nie łatwo później zmienić. W późniejszym wieku szkolnym nauka odgrywa bardzo duży wpływ, im dłuższy okres nauki, tym istnieje większa szansa na rozbudzenie i wzmocnienie potrzeb czytelniczych. Z przekonania o wartości uprawiania lektury rodzi się potrzeba czytania.

"Potrzeba jest definiowana jako odczucie braku czegoś, co dla jednostki ma wartość" . Potrzeby są koniecznym warunkiem przy istnieniu motywacji, uruchamiają działanie człowieka w kierunku zaspokajania potrzeb. U osób, które nie odczuwają potrzeb czytelniczych, motywacje z czasem zanikają. Wpajanie nawyku sięgania po książkę przez szkołę daje duże prawdopodobieństwo, że to, co bywa przymusem lekturowym, może stać się z czasem odczuwalną potrzebą. Zamiłowania i zainteresowania czytelnicze rozwijają psychikę oraz są ważnym elementem motywacji czytelniczej. Rozwój zainteresowań młodzieży uzależniony jest bardziej od stopnia rozwoju psychicznego niż wieku dorastania. Zainteresowania wiążą się z czynnościami lubianymi i wykonywanymi w czasie wolnym.

Istnieją różne powody, dla których ludzie czytają. Najbardziej powszechnym są takie, które wynikają z różnych konieczności oraz których celem jest uzyskanie kontaktu z tekstem przyjemności, relaksu, czy zaspokojeniu ciekawości. Obcowanie zarówno z książka jak i czasopismem w obecnych czasach staje się coraz bardziej popularne (chociaż nie dla wszystkich). Tego samego zdania jest Janusz Dunin mówiąc, że "czytanie bywa dziś określane jako czynność powszednia, należąca do sfery codzienności, a nie wydarzeń świątecznych, godnych specjalnego odnotowania i zapamiętania, nie wymaga tak jak np. teatr, żadnych specjalnych przygotowań. Nie jest zjawiskiem powszechnym, ponieważ znaczna część społeczeństwa potrafi się bez niego obejść" [4]. Dlatego ważnym zadaniem rodziny, szkoły, biblioteki szczególnie w środowisku wiejskim jest, aby wzbudzać motywację do czytania i umieć przekonać jednostki, że warto czytać, ponieważ każde zetknięcie z tekstem przynosi korzyści i pozostawia pozytywny ślad w osobowości człowieka.

Rodzina najwcześniej oddziałuje na dziecko, kształtuje nie tylko zainteresowania książką, ale również przekonuje, że warto ją czytać. W wyniku tego przekonania rodzi się potrzeba czytania w dzieciństwie, a później w wieku dojrzałym. 

Człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Staje się nim w trakcie wrastania w konkretną kulturę. Aby w owej kulturze rodzinnej dziecko mogło kształtować pozytywne nawyki czytania, obcowania z książka, musi widzieć czytających domowników, musi mieć w domu książki i czasopisma. 

Brak wpajania nawyku czytania w środowisku rodzinnym może doprowadzić do zmniejszenia aktywności czytelniczej. Czytanie książek przez rodzinę małym dzieciom ma duży wpływ na wychowanie moralne dziecka, uczy radości, smutku, współczucia. Oglądanie ilustracji pobudza wyobraźnię oraz dostarcza wielu doznań estetycznych. Z obserwacji wynika, że najaktywniejszą i często najliczniejszą grupę użytkowników biblioteki stanowią dzieci i młodzież, które miały styczność z książką już od najmłodszych lat. Pozytywny stosunek do książki kształtowany był przez rodzinę.

Szkoła odgrywa wyjątkową rolę w edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży. Stwarza każdemu dziecku możliwość kontaktu ze słowem drukowanym poprzez stosunkowo długi czas, co jest ważne przede wszystkim w środowisku wiejskim, gdzie dostęp do książki jest utrudniony, a książka nie jest wartością cenioną. Szkoła proponuje przyjaźń z książką w okresie życia człowieka, cechującym się wielką chłonnością umysłu, ciekawością świata i podatnością na wpływy wychowawcze. Szkoła przez swój system dydaktyczno-wychowawczy oddziaływuje profilaktycznie na ucznia, który z różnych przyczyn stroni od książki. Funkcjonalny model obejmuje przede wszystkim czytanie spontaniczne, dobrowolne, przez nikogo nie narzucone. Dziecko sięga w różnych okresach rozwoju po odmienne lektury, odpowiadające jego potrzebom społecznym, psychicznym, nie należy wychodzić z założenia, że lektura ma większy wpływ od innej książki na edukację czytelniczą. Każdy kontakt z literaturą rozwija osobowość jednostki oraz kształtuje jego różnorodne kompetencje czytelnicze. Błędne jest również myślenie, że należy usunąć z dzieciństwa telewizję, komputer, internet, a zostawić tylko książkę. Dłuższy okres edukacji zapewnia dłuższe obowiązkowe obcowanie ze światem książek, większe oswojenie z publikacjami różnego typu. W związku z tym czytelnictwo ludzi dorosłych w dużym stopniu zależy od nabytego nawyku czytania literatury w okresie szkolnym.

Na motywacje czytelnicze mają duży wpływ również biblioteki, które udostępniają swoje zbiory szerokim kręgom społeczeństwa. Służą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz współdziałają w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteki mają na celu rozwijanie potrzeb czytelniczych , a przede wszystkim:
- Gromadzą i udostępniają materiały biblioteczne dobrane stosownie do potrzeb ogółu mieszkańców oraz są niezbędne do samokształcenia i rozwoju kulturowego.
- Udzielają wszystkim zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektury".

Biblioteka szkolna jest miejscem, gdzie użytkownicy od najmłodszych lat wdrażają się do pracy umysłowej. Proces ten nie jest łatwy. Podczas pobierania nauki w szkole podstawowej uczniowie poznają zasady czytelnictwa i przyswajają sobie metody zdobywania wiedzy. Mimo to często obserwuje się niepewność, onieśmielenie, brak samodzielności w poszukiwaniu źródeł informacji i nieumiejętność korzystania z nich. W tym celu bibliotekarze prowadzą różnorodną działalność z czytelnikiem indywidualnym i zespołowym, stwarzając warunki nawiązywania bliższych kontaktów, a dzięki temu podnoszą jego kulturę czytelniczą. Praca z czytelnikiem indywidualnym polega na doborze odpowiedniej lektury, udzielaniu potrzebnych informacji, wskazywaniu odpowiednich materiałów w zbiorach bibliotecznych potrzebnych do poszczególnych przedmiotów nauczania. Celem pracy z czytelnikiem zbiorowym jest oddziaływanie na grupę osób w celu zainteresowania ich książką i czytelnictwem. Biblioteka prowadzi różnorodne formy działalności, przede wszystkim wystawy książek, lekcje biblioteczne, wycieczki uczniów do biblioteki, konkursy czytelnicze. Są to najczęściej stosowane formy popularyzacji książki i czytelnictwa.

Od bibliotekarza, jego wiedzy, umiejętności zawodowych zależy poziom działalności biblioteki, jej ranga i przydatność w środowisku. Im więcej inwestycji i pomysłowości wykaże bibliotekarz, tym lepiej wychowa młodzież na świadomych czytelników i odbiorców kultury.

Literatura:

  1. J. Papuzińska, Książki, dzieci, biblioteka, Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej, W-wa 1992r. 
    2. J. Długosz, Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych. 
    3. A. Wajda, Metodyka i organizacja czytelnictwa, PWN, W-wa 1983r. 
    4. E. Skubich, Jak rozwijałem zamiłowania czytelnicze, Życie Szkoły 2/2001r.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo