Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

11.10.2018 - Złote Gody

Na zaproszenie organizatora - Urzędu Miasta, chór Gaudeamus wystąpił z krótkim koncertem okolicznościowym dla małżeństw z Gminy Bełżyce obchodzących 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Spotkanie odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

 15.10.2018 - Msza św.

Gaudeamus zaśpiewał w czasie szkolnej Mszy św. w bełżyckim kościele, z okazji obchodów Dnia Patrona szkoły.

 16.10.2018 - Dzień Patrona

Połączone szkolne zespoły chóralne Gaudium (klasy 1-3 szk. Podstawowej) i Gaudeamus (4-8 szk. Podstawowej, 3 gim.) zaśpiewały podczas corocznej uroczystości w Dniu Patrona szkoły.

09.11.2018 - Z Piotrem Selimem       

W wypełnionej po brzegi sali Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach odbył się koncert zatytułowany „Bełżyckie chóry swojemu Miastu w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości”. Gaudeamus wraz z chórem parafialnym Lutnia (dyr. Piotr Tokarczyk), chórem Społecznej Szkoły Muzycznej (dyr. Monika Tokarczyk) zaprezentował się w autorskim repertuarze gościa specjalnego: Piotra Selima - lubelskiego wokalisty, pianisty i kompozytora. Artyście towarzyszył zespół - Magdalena Celińska (śpiew) i Katarzyna Wasilewska (skrzypce). Dorośli i młodzi wykonawcy zaśpiewali razem min.: Tryptyk: Serce do pary (Mój dom), Mięta i czekolada (Moje miasto), Tu i teraz (Moja ojczyzna). Wspólne wykonania poprzedził znakomity recital Piotra Selima.

13.11.2018 - Święto Niepodległości

Podczas szkolnego Apelu z okazji Święta Niepodległości chórzyści wyśpiewali patriotyczne utwory, min.: „Kocham Cię, Polsko” Andrzeja Banasiewicza do słów A. Przemyskiej (solo: Natalia Walczyk) oraz „Chorał” Józefa Świdra do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o chłopcu polskim”.

18.11.2018 - W Filharmonii Lubelskiej

Na zaproszenie organizatorów chór Gaudeamus wystąpił w dwóch koncertach edukacyjnych: „Lub-Smyki” dla dzieci w wieku 0-3 lat i „Młodzi Melomani” dla dzieci w wieku 4-12 lat. Prezentacje były związane z tematyką patriotyczną i żołnierską w ramach projektu „Narodowe Śpiewanie”.

http://filharmonialubelska.pl/pl,0,s257,d422,lub-smyki_narodowe_spiewanie.html

https://www.facebook.com/events/270016213562400/

14.12.2018 - Akademia Chóralna: Śpiewająca Polska

Po raz dziesiąty Chór Gaudeamus został zakwalifikowany i objęty opieką merytoryczną przez ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” na kolejny rok pracy od 02.01-29.11.2019. Temat bieżącej edycji brzmi: „Wokół Stanisława Moniuszki” z racji obchodów Roku Moniuszkowskiego. Celem Projektu jest upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Gaudeamus został zgłoszony do Projektu w kategorii C1 - „chóry wielogłosowe jednorodne uczniów szkół podstawowych (klas 1-8)”. W wyżej wymienionym terminie, w regionie lubelskim odbędą się obligatoryjne konkursy chóralne, wspólne koncerty chórów, warsztaty dla dyrygentów oraz inne muzyczne inicjatywy.

21.12.2018 - Przed Świętami

W czasie Spotkania Opłatkowego dla Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły chór Gaudeamus wyśpiewał krótki koncert kolęd. Podczas świątecznego spotkania byli obecni także burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka oraz radni miejscy.

18.01.2019 - Załucze

Gaudeamus zaśpiewał Koncert Noworoczny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Załuczu. Zespół został niezwykle ciepło przyjęty. Podopieczni ośrodka w ogromnym skupieniu wysłuchali prezentacji, a na koniec wspólnie z chórzystami zaśpiewali kolędę „Dzisiaj w Betlejem”. Spotkanie zorganizowała p. Urszula Wąchała, mama chórzysty i pracownik placówki.

27.01.2019 - Świdnik

W parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku odbył się Kolędowy Koncert Chóralny „…któryś miał w żłobie tron”. Gaudeamus wystąpił obok chóru Szkoły Podstawowej im. M. Wójcik w Krępcu oraz parafialnego chóru „Salve Regis”. Młodzi i dorośli chórzyści na finał wspólnie zaśpiewali „Hymn III Tysiąclecia” Mirosława Gałęskiego, na fortepianie akompaniował Kamil Turczyn. To muzyczne spotkanie miało wymiar integracyjny.

29.01.2019 - „W żłobie leży…”

Noworoczny Koncert Kolęd dla Rodzin Chórzystów oraz gości i sympatyków chóralnych należy do stałego punktu w działalność muzycznej szkolnego chóru. Wraz z młodszymi śpiewakami z zespołu Gaudium (klasy 0-3) Gaudeamus zaśpiewał wielogłosowo pieśni bożonarodzeniowe. Obok kolęd, religijnej refleksji słuchaczy służyły komentarze do autorskiego obrazu „Tajemnica Wcielenia” Przemysława Wysogląda SJ, które przeczytała Joanna Maliborska. Nad nagłośnieniem i oświetleniem czuwał p. Andrzej Pietraś i Daniel Kamiński.

20-22.02.2019 - X Warsztaty

Już od dziesięciu lat chór Gaudeamus spotyka się podczas ferii zimowych na kilkudniowych warsztatach wokalno-integracyjnych. Tym razem, po raz drugi w Nałęczowie, podczas tegorocznego wyjazdu chórzyści min.: opracowali gazetkę o polskim kompozytorze epoki romantyzmu Stanisławie Moniuszko, brali udział w zajęciach plastycznych, integrowali się podczas gier towarzyskich i in. Rolę opiekuna i korepetytora podczas prób chóralnych, pełniła p. Joanna Maliborska - była wieloletnia chórzystka Gaudeamus.

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo