Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

       27 kwietnia 2019 roku wyruszył z Bełżyc kolejny 7 Rajd im. mjr. cc. „Zapory” - wiodący przez szlak walk Polaków podziemia niepodległościowego po II Wojnie Światowej.

        Rajd poświęcony był pamięci ppłk. Zbigniewa Matysiaka ps. „Cowboj” - jednego z ostatnich żołnierzy ugrupowania Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i przyjaciela naszego miasta a w szczególności młodzieży naszej szkoły, którą darzył wielką sympatią i którą doceniał za godną postawę patriotyczną.

Każdego roku naszą szkołę reprezentuje ogromne grono sympatyków żywej historii. W tym roku w rajdzie uczestniczyło ponad 140 osób. Byliśmy silną i widoczną grupą wśród wszystkich uczestników rajdu.

Jesteśmy dumni ze wszystkich uczestników za ich postawę i godne reprezentowanie szkoły w tak ważnym wydarzeniu.

Zdjęcia>>

 „Walka o wolność, gdy się raz zaczyna. Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. Sto razy wrogów zachwiana potęgą, Skończy zwycięstwem…”

W kwietniu bieżącego roku obchodziliśmy kolejną  rocznicę mordu katyńskiego. Z tej okazji młodzież naszej szkoły przygotowała montaż słowno – muzyczny, w którym wspominaliśmy  tragiczne losy polskich jeńców, zbrodnię ukrywaną przed światem, dramat polskich rodzin, krew która spłynęła na karty naszej historii.

http://www.belzyce-mdk.pl/gazeta/2019/04_2019.pdf

Zdjęcia>>

23 marca 2019 roku odbyło się historyczne spotkanie, na którym przedstawiono walkę Polaków o wolność o II wojnie światowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele S.U. i młodzi regionaliści z naszej szkoły.

Spotkanie zorganizowali: Stowarzyszenie „Razem dla Bełżyc”, Towarzystwo Regionalne Bełżyc i Stowarzyszenie Żołnierzy i przyjaciół AK i WiN. Prelekcję wygłosili: dr Sławomir Poleszak – pracownik lubelskiego oddziału IPN oraz Rafał Dobrowolski – komendant Rajdów Zapory ze zgrupowania Radosław.

http://www.belzyce-mdk.pl/gazeta/2019/04_2019.pdf

Zdjęcia>>

W niedzielę 10 marca odbyły się uroczystości poświęcone majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu ps. Zapora i jego siedmiu podkomendnym w 70 rocznicę mordu bohaterów walczących w niepodległościowym podziemiu o wolność Polski p II wojnie światowej.

W obchodach udział wzięli m.in poseł Dominik Tarczyński, wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, burmistrz miasta Bełżyce Ireneusz Łucka, poczty sztandarowe miejscowych szkół , mieszkańcy Bełżyc, harcerze oraz uczniowie naszej szkoły.

Wzmianka o uroczystościach pojawiła się nie tylko w lokalnych, ale również ogólnopolskich mediach.

https://www.facebook.com/belzycetv/videos/2332032113483366/?t=1

https://www.facebook.com/belzycetv/videos/546895355818955/?t=16

http://www.belzyce-mdk.pl/gazeta/2019/04_2019.pdf

Zdjęcia>>

logo m     logo CyfrowaSzkola    Zagrajmy o sukces    szkola dobrych praktyk sp    szkola dobrych praktyk gim  

 

  awarded etwinning school label       Cyberauci logo for light

 

       dziecko w sieci    sieciaki    dbi    SPR logo      akademia puchatka     

 

     szkola w ruchu      banner patronat                      DEU    logo chd

 

   dobra szkola logo kolor     http://www.bpe.powiat.lublin.pl/       Schule im Wandel logo