Regionalizm

Zwycięstwo naszych uczniów w wojewódzkim konkursie historycznym

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ogłoszony został III Konkurs Poetycki dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego „NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”. Celem było promowanie wśród dzieci postaw patriotycznych w oparciu o świadomość wartości, którym służyli Żołnierze Wyklęci. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym edukacyjnym wydarzeniu. Bartosz Jędrej z klasy VII „c” zajął I miejsce, natomiast Borys Świątkowski z klasy VII „c” zajął II miejsce. Obaj zapełnili grono laureatów i otrzymali atrakcyjne nagrody. Naszą szkołę uhonorowano dyplomem. Gratulujemy zwycięzcom!

Zdjęcia>>

Wiwat maj…

Majowe święta, z których każdy dzień ma swoje znaczenie i historię.

1 maja – Święto Pracy – dzień ten upamiętnia wydarzenia z maja 1886 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych, kiedy to robotnicy wywołali strajk. Buntowali się oni przeciw koszmarnym warunkom pracy i wykorzystywaniu przez kapitalistów. Robotnicy zorganizowali 1 maja wielką demonstrację, w której udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. Demonstracje tłumione przez policję trwały kilka dni i zginęło w nich kilkunastu robotników i jeden policjant.
Trzy lata później, w 1889 roku, dla uczczenia tych wydarzeń i dramatycznej walki robotników ustanowiono Święto Pracy.
2 maja – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - to święto ustanowiono w 2004 roku. Wybór daty święta miał dwie przyczyny. Jedna związana była z tym, że właśnie 2 maja 1945 r. flaga polska została zawieszona w Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Druga dotyczyła tego, że w czasach PRL władze nakazywały wywieszanie flag 1 maja w Święto Pracy, które komuniści uznawali za jedno z najważniejszych świąt. Nakazywali jednak zdejmowanie ich 2 maja, w obawie, by nie wisiały do 3 maja – daty upamiętniającej ogłoszenie pierwszej polskiej konstytucji. To święto było bowiem w Polsce ludowej zakazane.

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – tego dnia Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Był to przełomowy i nowatorski dokument zmieniający sposób rządzenia krajem.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791. Niestety niedługo później nastąpiły rozbiory Polski, a Polska zniknęła z mapy Europy. Święto oficjalnie przywrócono w 1919 roku – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ale w czasach komunizmu znów zlikwidowano.
Powtórnie przywrócono je w 1990 roku.

Uczniowie ze sztandarem szkoły, harcerze, młodzi historycy wraz z opiekunami uczcili majowe wydarzenia, uczestnicząc we Mszy Świętej za Ojczyznę i niosąc polską flagę ulicami naszego miasta.

Zdjęcia>>

ZBRODNIA W KATYNIU – PAMIĘTAMY

Katyn grafika202413 kwietnia 1943 r. Niemcy poinformowali o odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu.

Ludobójstwo zostało dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na około 22 tys. obywateli II RP i do dzisiaj pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród ofiar było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS. Do 1990 r. władze sowieckie próbowały obarczyć winą za swoją zabrodnię Niemców.

Słowo Katyń jest symbolem miejsc, w których zamordowano tysiące najlepszych synów Polski. Pomordowani Polacy nie mieli kaplicy, pogrzebu ani własnej mogiły. Wrzucono Ich do dołów śmierci i zakopano. Innym nakazano milczeć, aby nikt nie poznał dramatu ludzi  i skali okrucieństwa, jakiego dokonano w imię nienawiści do człowieka.

Winą więzionych i zgładzonych było tylko to, że byli przedstawicielami polskiego narodu – znienawidzonego przez Stalina za odwagę, waleczność, honor i oddanie ojczyźnie.

Wszczęte w Rosji śledztwo zakończono w 2005 r. i uznano, że mord na polskich jeńcach był przestępstwem, które uległo przedawnieniu.

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"

Hieronim Dekutowski, „Zapora”, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich AK i WiN; skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci, stracony 7 marca 1949 r. w więzieniu MBP na warszawskim Mokotowie.

Ku czci bohatera odbyła się Msza Święta w kościele parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach. Następnie miał miejsce przemarsz do Parku Miejskiego w Bełżycach, gdzie odsłonięto i poświęcono Pomnik „Zapory”. W dalszej części uroczystości odbyła się część artystyczna w MDK w Bełżycach. Występ uświetnili uczniowie naszej szkoły – śpiewem i odegraniem ról w przedstawieniu. Ostatnią częścią uroczystości był koncert patriotycznych pieśni zespołu „Forteca”.

Zdjęcia>>

Ewa Pietrzyk
Aneta Żydek

Żołnierze, którzy niestrudzeni, odważni walczyli do końca…

417471569 797588445738389 2207422779756498215 n1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju z tej okazji organizowane są uroczystości w celu upamiętnienia tych, którzy trwali do końca w boju o Niepodległą.

W naszej szkole odbyła się audycja poświęcona Bohaterom drugiej konspiracji. Oddaliśmy im hołd za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Polski. Żołnierze Ci byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do Ojczyzny najwyższą cenę.

Pamiętamy o Was – Powstańcy 1863 roku…

Powstanie Styczniowe – polskie powstanie, które zorganizowano przeciwko Imperium Rosyjskiemu i ogłoszono Manifestem z dnia 22 stycznia w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło ono w 1863 r. i trwało do jesieni 1864 r. Powstańcy, mimo słabego uzbrojenia oraz braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki praktycznie na terenie całego Królestwa Polskiego.

W naszym mieście uformowano oddział miejscowych Bohaterów, którzy pod dowództwem Tomasza Wierzbickiego wyruszyli do Puław i Kazimierza Dolnego, aby dołączyć do innych oddziałów. 22 stycznia 1863 r. wieczorem w Kazimierzu pojawili się powstańcy. Była to dość liczna grupa licząca około 560 osób, które zaprzysięgły sobie braterstwo oraz walkę na śmierć i życie. Dowodził nimi dwudziestoletni Leon Frankowski, który sprawował dowództwo nad siłami zbrojnymi na Lubelszczyźnie. 

Po zakończeniu walk Polaków dotknęły liczne represje – konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna rusyfikacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały na śmierć co najmniej 669 osób. Na zesłanie skazano przynajmniej 38 tysięcy Polaków.

Za udział mieszkańców naszego miasta w powstaniu Bełżyce straciły w 1869 r. prawa miejskie. Odzyskały je w roku 1958. 

Powstanie umocniło polską świadomość narodową, miało też wpływ na dążenia niepodległościowe następnego pokolenia.

Młodzi historycy z naszej szkoły zapalili znicze i oddali hołd weteranowi tamtych dni Józefowi Szfajgrowi, którego mogiła znajduje się na bełżyckim cmentarzu.

Zdjęcia>>

Kulig, sanie i zabawa

 
 
 
Uczniowie, harcerze oraz opiekunowie brali udział w kuligu po naszym regionie . Świetna zabawa na zaśnieżonej górce, pieczenie kiełbasek w ognisku oraz przejażdżka saniami zaprzężonymi w konie to niebywałe atrakcje integracyjnego spotkania na świeżym powietrzu. Las, historia, wspomnienia i śnieg, to wszystko ,co trzeba, aby tam być i fajnie spędzać czas.

Płomień zniczy dla Bohaterów

Uczniowie naszej szkoły z opiekunami kolejny raz zapalili znicze pamięci na mogiłach bohaterów i ofiar II wojny światowej. Cmentarze to miejsca, gdzie ukryta jest historia regionu. Przejście tam skłania nas do wspomnień i refleksji nad naszymi dziejami.

Uczniowie zapalali lampki pamięci na grobie ofiar obozu koncentracyjnego na Majdanku (wśród nich są też pochowane małe dzieci). Zaduma ogarnęła też wszystkich nad mogiłą rozstrzelanych w centrum Bełżyc 9 czerwca 1944 roku. Tyle faktów, wspomnień i przeżyć w związku z obchodami Święta Niepodległości, które okupione zostało krwią polskich Bohaterów. Musimy przekazywać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom. Oni poświęcili życie w walce o wolność, którą my możemy się cieszyć.

Zdjęcia>>

Niepodległa

Święto Niepodległości Polski obchodzone jest 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj wolności po 123 latach niewoli (1795-1918). Zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku.

Dzień 11 listopada jest datą symboliczną. Odnosi się do terminu zakończenia I wojny światowej przez zawarcie układu rozejmowego w Compiègne. Związane jest to również z powrotem do Warszawy marszałka Józefa Piłsudskiego, który wcześniej przebywał w niewoli w Magdeburgu (do10 listopada). Polacy dostali możliwość odbudowy swojego państwa i życia w wolnym kraju.

Dla sprawy polskiej znaczenie miał przede wszystkim trzynasty punkt orędzia prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona: Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym. Sprawa polska była jednak w Białym Domu znana i wspierana już wcześniej. Dzięki staraniom Ignacego Paderewskiego – przyjaciela prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Cała społeczność naszej szkoły pamięta o tych wydarzeniach i uczestniczy w obchodach Święta Niepodległości Polski. Wysłuchaliśmy audycji na ten temat i uczestniczyliśmy w gminnych uroczystościach upamiętniających ten fakt.

Mamy Niepodległą. Cześć i chwała Bohaterom!

Zdjęcia>>

Zapalili znicze – Tym, którzy żyją w pamięci…

Uczniowie naszej szkoły z opiekunami odwiedzili miejscowy cmentarz parafialny i zapalili znicze pamięci w miejscach, gdzie spoczywają bohaterowie naszej małej ojczyzny. Są wśród nich – właściciele naszego miasta – Brzezińscy. Przy głównej alejce znajduje się mogiła weterana powstania 1863 roku. Są mogiły żołnierzy, którzy walczyli o wolność Polski. Swoją mogiłę zbiorową mają więźniowie obozu – Majdanka, którzy w czasie II wojny światowej zmarli z głodu i wycieńczenia. Jest wiele grobów, przy których  można zatrzymać się i odmówić modlitwę. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły pamiętają i będą pamiętać o Tych, którzy zapisali swoje imiona na kartach bełżyckiej historii.

Zdjęcia>>