SU

Tam, gdzie stanie pomnik „Zapory”

  Uczniowie naszej szkoły w dniu 17.09.2023 roku uczestniczyli w ważnym historycznym wydarzeniu naszego miasta. Reprezentowali ze sztandarem społeczność naszej placówki, uczestnicząc w patriotycznej Mszy Świętej i wmurowaniu aktu erekcyjnego w miejscu, gdzie stanie pomnik „Zapory”. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach wystawili już pomnik Bohaterowi – Hieronimowi Dekutowskiemu, gdyż od dziesięciu lat uczestniczą we wszystkich rajdach Jego Imienia i maszerują szlakami walk o wolność, w których brali udział patrioci tamtych czasów – II wojny światowej i powojennej dekady.

Zdjęcia>>

Cześć Ich Pamięci – za walkę i odwagę, za służbę Ojczyźnie…

W niedzielę 05.03.2023 r. społeczność naszej szkoły oddała hołd Bohaterom trudnych i krwawych dni walki o Polskę w drugiej konspiracji, przeciwko sowietyzacji naszego kraju.

74 lata temu, 7 marca 1949 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na mjr. Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora” – żołnierzu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnym, legendarnym dowódcy oddziałów partyzanckich AK i WiN. Tego samego dnia straceni zostali również jego podkomendni: kpt. Stanisław Łukasik „Ryś”, ppor. Roman Groński „Żbik”, ppor. Jerzy Miatkowski „Zawada”, ppor. Edmund Tudruj „Mundek”, Tadeusz Pelak „Junak” i Arkadiusz Wasilewski „Biały”. Jako jedyny ze skazanych przeżył Władysław Siła-Nowicki, któremu karę śmierci zamieniono na dożywocie (więzienie opuścił w grudniu 1956 r.). Hieronim Dekutowski odznaczony był m.in. Krzyżem Walecznych (1945) oraz pośmiertnie na obczyźnie Krzyżem Orderu Virtuti Militari (1964). Wyrok wydany na niego przez władze komunistyczne został unieważniony w maju 1994 r. decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie majora  Dekutowskiego „Zaporę” i jego sześciu żołnierzy straconych wraz z nim Orderami Odrodzenia Polski.

Zdjęcia>>

STOŁY DO GRY W PIŁKARZYKI

Z inicjatywy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  - Antoniego Zielińskiego na szkolnych korytarzach pojawiły się dwa stoły do gry w piłkarzyki. Środki na ich zakup pozyskał sam przewodniczący, który podczas prezentacji swojej kandydatury na to stanowisko już we wrześniu obiecywał, że postara się znaleźć sponsorów. Dzięki wysiłkom chłopca, udało się!

 Bardzo serdecznie dziękujemy za zrozumienie i wsparcie finansowe następującym firmom i ich Właścicielom, dzięki którym marzenia uczniów zostały spełnione.

 

M.S Group Łukasz Zieliński – Warszawa

Smart-Bud  Andrzej Król – Radawiec Duży

Termoplast Bogdan Tarka – Podole

Zdjęcia>>

Walentynki w naszej szkole

14 lutego obchodzimy Dzień Świętego Walentego, popularnie zwany „Walentynkami”. W naszej szkole był to bardzo wyjątkowy dzień. Już od rana działała szkolna Poczta Walentynkowa. Uczniowie należący do Samorządu Szkolnego przygotowali z tej okazji audycję radiową, którą wszyscy obecni w szkole mogli usłyszeć w szkolnym radiowęźle. Oprócz wielu informacji dotyczących tego wyjątkowego dnia zabrzmiało również słowo „Kocham Cię” w różnych językach. Także uczniowie uczęszczający na szkolną świetlicę nauczyli się, jak brzmią te wyjątkowe słowa w wybranych językach obcych. Świetliczaki wykonały piękne walentynkowe prace na szkolną wystawę oraz przygotowały czerwone papierowe serduszka dla wszystkich nauczycieli, a dla swoich bliskich tworzyły papierowe serca orgiami.

Zdjęcia>>

https://photos.app.goo.gl/9vsEgmtKqUCRnDYt7 

https://photos.app.goo.gl/tXUgNnCvZ88S4n2K9    

Urszula Widelska
Anna Wójtowicz
Ewelina Gajowiak
Anna Mazurek
Beata Jęczeń

 


                                                                                    

Chwała Bohaterom 1863 roku

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22.01.1863 r. i było walką narodu polskiego o wolność w epoce porozbiorowej. W tym roku obchodzimy 160. rocznicę rozpoczęcia wystąpienia zbrojnego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Do boju wciągnięto wszystkie warstwy społeczeństwa polskiego.

Wydarzenia lat 1863-1864 nie ominęły Lubelszczyzny, dotknęły również naszą okolicę. Polacy, którzy poszli do walki o wolność, udowodnili swoje poświęcenie dla Ojczyzny. Są Oni wzorem Bohaterów, którym należy oddawać hołd i przekazywać z pokolenia na pokolenie wiadomości o ich czynie zbrojnym. To właśnie oni utrwalili naszą tożsamość narodową, przez cierpienie i łzy po poległych, po  których żyła pamięć  w sercach Ich bliskich. Marzenia walczących spełniły się i odrodzenie naszej państwowości po 123. latach niewoli w 1918 roku – stało się faktem.

Uczniowie naszej szkoły z klas – 2 „d”, 6 „b”,8 „a”,8 „e” pod opieką pań: Anny Ambrożkiewicz, Anny Wójtowicz i Ewy Pietrzyk oddali hołd Bohaterom tamtych dni, uczestnicząc w uroczystościach rocznicowych ku czci powstańców w miejscowym Kościele.

Zdjęcia>>

11 LISTOPADA

Uczniowie naszej szkoły uczcili 104. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, odwiedzając miejscowy cmentarz parafialny, a na nim groby ważne dla mieszkańców Bełżyc i historii naszej małej Ojczyzny. W szczególny sposób udekorowali historyczne mogiły, umieszczając na nich biało-czerwone barwy. Był to początek akcji oznaczania ważnych grobów. W przyszłości pomysł ten będzie kontynuowany, a groby te staną się dzięki temu widoczne i rozpoznawalne dla odwiedzających cmentarz.

Zdjęcia>>

Anna Wójtowicz
Ewa Pietrzyk

PAMIĘTAMY!

„Tyle naprawdę żyjemy,

 ile żyje pamięć o nas"

                      /J. Karski/

PAMIĘTAMY!

W przededniu Wszystkich Świętych młodzież naszej szkoły odwiedziła bełżycki cmentarz parafialny, by zapalić znicze - symbol pamięci i szacunku dla tych, których nie ma już wśród nas. W imieniu całej społeczności szkolnej światło pamięci zapalono na grobach historycznych, na grobach zmarłych nauczycieli i uczniów oraz osób ważnych dla naszego miasta w tej dalszej i bliskiej przeszłości.

Młodzież pamięta, bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem bierze udział w tego rodzaju działaniach. Jest to dla niej cenna lekcja wrażliwości i człowieczeństwa.

Zdjęcia>>

Anna Wójtowicz
Ewelina Gajowiak

SPRZĄTANIE GROBÓW

24 października 2022 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i członkowie koła historycznego odwiedzili cmentarz parafialny w Bełżycach. Celem wizyty było uporządkowanie grobów historycznych i przygotowanie ich do zbliżającego się święta Wszystkich Świętych. Od wielu lat młodzież naszej szkoły troszczy się o kilka grobów znajdujących się na miejscowym cmentarzu. Należą do nich między innymi grobowce rodziny Brzezińskich i Klarnerów. Uczniowie w ten sposób pielęgnują pamięć o ważnych mieszkańcach naszego miasta i oddają hołd ludziom zasłużonym dla naszej małej ojczyzny.

Zdjęcia>>

Anna Wójtowicz