Menu


Regulamin hali sportowej

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

1. Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowo – rekreacyjnych.
2. Za stan hali, sprzętu i urządzeń odpowiadają Dyrektor CKFiS, nauczyciele W-F, prowadzący zajęcia.
3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
4. Opiekę nad halą podczas ćwiczeń powierza się młodzieży i organizacjom z niej korzystającym.
5. Opiekę nad sprzętem i urządzeniami sportowymi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczących. Za stan w/w sprzętu i urządzeń oraz ich przydatność w czasie zajęć odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego lub prowadzący zajęcia.
6. Każda klasa czy zespół korzystający z hali odpowiedzialny jest za ład i porządek po jej zajęciach.
7. Sprzęt do ćwiczeń należy ustawiać tylko w obecności nauczyciela.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
9. Podstawowym warunkiem korzystania jest utrzymanie czystości: w hali, szatni sportowej, urządzeń i sprzętu sportowego.
10. Wszystkich ćwiczących korzystających z hali sportowej obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe.
11. Ćwiczący rozbierają się w szatni pozostawiając ubranie i buty w należytym porządku. Rozbieranie i ubieranie się w hali jest niedozwolone.
12. W hali sportowej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności nauczyciela.
13. Osoby postronne korzystające z hali musza zakładać miękkie obuwie.

Statystyki

Strona główna

Informacje Nowe zdjęcia

Zajęcia pozalekcyjne

Regulamin hali sportowej

Regulamin magazynku sportowego

Regulamin pływalni

Testy sprawnoœci fizycznej


Międzyszkolny Uczniowksi Klub Sportowy "1" Bełżyce

Blog WF z klasš - SP

Blog WF z klasš - Gimnazjum

Wszystkich:    Ludzie

Sonda

Nauczyciele

Najlepsi sportowcy

Wywiady 


Zawody 2017/2018

Zdjęcie miesišca

Wyniki sportowe

Sportowiec roku

Galeria zdjęć  Nowe zdjęcia

Osišgnięcia

Pozostałe

Archiwum sportowe

Największe sukcesy

Rekordy szkoły

Linki

Przyjaciele Szkoły

Kontakt

Autorzy

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2006-2018