Rok szkolny 2023/24

16 października 2023 - Dzień Patrona szkoły

Nawiązując do hasła XXIII Dnia Papieskiego “Jan Paweł II. Cywilizacja życia.” szkolne zespoły Gaudium i Gaudeamus wyśpiewały muzyczne przesłanie w piosenkach “Pięknie żyć” Krystyny Kwiatkowskiej i “Nauczmy się żyć obok siebie” Zbigniewa Wodeckiego.

25 listopada 2023 - Koncert Cecyliański

W ramach Miejskiego Projektu Artystycznego “Wiara i Kultura” odbył się Koncert Cecyliański “Pierwszy i Ostatni (Ap 22,13)” w kościele parafialnym w Bełżycach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się lubelscy muzycy: wokalistka Sylwia Piotrowska i pianista Jakub Piotrowski (https://www.facebook.com/JSoundStudio?locale=pl_PL), skrzypaczka Natalia Kozub (Filharmonia Lubelska), wiolonczelistka Maria Ziarkowska (Opera Lubelska). Wydarzenie zintegrowało muzycznie zespoły naszego miasta: Chór Społecznej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach (dyrygent - Monika Tokarczyk), Chór GAUDEAMUS Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach (dyrygent - Marzena Goc), Chór LUTNIA parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach (dyrygent - Piotr Tokarczyk) oraz Zespół MAGNIFICAT z parafii pw. NMP Matki Kościoła w Palikijach (dyrygent - Piotr Bożym). Spotkanie poprowadził Szczepan Barczyk, a za realizację techniczną odpowiadał Piotr Kołtuniewicz. Program koncertu obejmował utwory współczesnych kompozytorów, min.: Leopolda Twardowskiego https://poldektwardowski.pl/ i Huberta Kowalskiego https://liturgia.dominikanie.pl/ludzie/hubert-kowalski/ oraz zespołów chrześcijańskich, min: Trzecia Godzina Dnia http://tgd.com.pl/ i CSM https://csm.edu.pl/. Muzyczny Projekt otrzymał patronat honorowy burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki oraz wsparcie finansowe Gminy Bełżyce, za co serdecznie dziękujemy.

21 grudnia 2023 - Koncert Kolęd

Podczas Spotkania Opłatkowego dla Nauczycieli chórzystki wraz z panią Edytą Anasiewicz zaśpiewały współczesne kolędy: Zapłonęła gwiazda, Niech Bóg dziś pokój ześle wam (God rest ye merry, gentlemen), Mario, czy już wiesz? (Mary did You know?) oraz Emmanuel (CSM).

18 stycznia 2024 - Koncert Świąteczny

Podczas styczniowego Koncertu Świątecznego wystąpiły muzyczne szkolne zespoły: Gaudium i Gaudeamus. Uczniowie zaprezentowali się w tradycyjnych kolędach, jak również zaśpiewali współczesne utwory dotyczące tajemnicy Narodzenia Pańskiego, min.: Zapłonęła gwiazda, Emmanuel, Święty Józef, Mary, did You know?, Niech Bóg dziś pokój ześle Wam. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, wiceburmistrz Anna Ostasz, kurator regionalny Projektu Akademii Chóralnej - “Śpiewająca Polska” i prodziekan Wydziału Artystycznego UMCS Małgorzata Nowak. Koncertu wysłuchali także wychowawcy, nauczyciele, rodziny chórzystów i sympatycy chóralnego śpiewania. Dyrektor Lucyna Sobczak w imieniu Rady Rodziców i obecnego na sali przewodniczącego Rady Rodziców Adama Sieńko, przekazała młodym śpiewakom słodkie upominki. Całe spotkanie poprowadziła śpiewająca Edyta Anasiewicz, a za techniczną realizację odpowiadał niezawodny Andrzej Pietraś. https://photos.google.com/share/AF1QipNAV1fyDc5BPK1GG7qHdh00yeY-K7xGy1kxslchPoEkww3m-I9LOndA3-xHh8FsBQ?key=TzdrSTA0Y1o3dVhVcmE0QVlpUVZoVnJiU1BMWkRn

11 kwietnia 2024 - Sesja nagraniowa 
 
Chórzystki Antonina Rakuś, Daria Plewik i Iga Miareczka wzięły udział w nagraniu piosenki “Postanawiam iść za moim Panem” autorstwa Aleksandry Lucińskiej https://bozegranie.pl/boze-granie/. Nagrania odbyły się tradycyjnie już w Piech Studio w Lublinie. Film z piosenką miał premierę 19 kwietnia 2024, na zakończenie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. 
 

17 maja 2024 - Konkurs

Antonina Rakuś z klasy VII „a” piosenką „Mój serdeczny kraj” (s. Jadwiga Has, m. Fryderyk Chopin) wyśpiewała II MIEJSCE w kategorii: soliści z klas VII-VIII w Wojewódzkim Konkursie „Młodzi Patrioci” 2024 pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Niedrzwica Duża. Pomysł, inspiracja, inicjatywa, przygotowanie: Katarzyna Brewczak, Urszula Sobiepan, Marzena Goc. Realizacja nagrania: Rodzice Tosi. Gratulujemy!

23 maja 2024 - Uroczysta Gala w Lublinie

http://belzyce.edu.pl/index.php/2862-uroczysta-gala-podsumowania-konkursow-przedmiotowych-organizowanych-przez-lubelskiego-kuratora-oswiaty-we-wspolpracy-z-lubelskim-samorzadowym-centrum-doskonalenia-nauczycieli-w-roku-szkolnym-2023-2024

https://photos.google.com/share/AF1QipMxKHXyKtYW8PAx3uiGYH2c49UcAxifteBY3adw8JQuJv10b9Fin8CxSV9xbLsGaA?key=YTlfMllpWFZjelVKTTh1N1VzdldQMktKXzRHT1hn

12 czerwca 2024 - Podsumowanie

Koncertem Familijnym podsumowaliśmy działalność szkolnych zespołów w roku szkolnym 2023/24. Na muzyczne wydarzenie przybyła Pani Joanna Kaznowska Burmistrz Bełżyc, Pani Dyrektor Lucyna Sobczak, Pani Wicedyrektor Katarzyna Wrońska oraz Wychowawcy, Rodzice, Dziadkowie, Rodzeństwo i sympatycy chóralnego śpiewania. Młodzi chórzyści z zapałem zaprezentowali współczesny dziecięcy repertuar: Bębenek, Czegoś mi się chce, Leśny koncert, Kot na klawiszach, Łamaniec, Pięknie żyć i inne. Na koniec spotkania mali śpiewacy otrzymali chóralne medale. Gratulujemy Uczniom i Rodzicom! Dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają artystyczną działalność zespołów. https://photos.google.com/share/AF1QipOmAPGMkti7mkFG72mI1KeZ-Qxf3hVKqg3Vkz_Xg7I5Jp8Qeia9IatvAUroEnIuAQ?key=cmhyOV80ejNtczRrQUJuRUxibmM5T01uWG5XTERR