Harmonogram spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów klas 4-8 w dniu 22.11.2023 r.

Harmonogram spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów klas 4-8 w dniu 22.11.2023 r.

  1. Konsultacje z rodzicami/prawnymi opiekunami z nauczycielami przedmiotowcami oraz z psychologiem: godzina 16.00-17.00 (pokój nauczycielski).
  2. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcą w salach zgodnie z poniższym przydziałem.

 

klasa

wychowawca

sala

godzina

4a

p. Ewa Pietrzyk

40

17.00

4b

p. Jarosław Górka

34

17.00

4c

p. Anna Pac-Smoła

36

17.00

4d

p. Ewelina Gajowiak

38

17.00

5a

p. Anna Woźniak

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE

 

5b

p. Anna Wójtowicz

29

17.00

5c

p. Marzena Gąska

44

17.00

6a

p. Michał Dyguś

mała sala gimnastyczna

17.00

6b

p. Urszula Pawłowska

39

17.00

6c

p. Urszula Sobiepan

49

17.00

6d

p. Anna Chawrylak

30

17.00

7a

p. Krystyna Weiss

46

17.00

7b

p. Katarzyna Brewczak

41

17.00

7c

p. Aneta Żydek

43

17.00

8a

p. Paulina Pańko

48

17.00