PAMIĘTAMY🇵🇱🇵🇱 1 SIERPNIA 1944 WARSZAWA

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 01. 08. 1944 roku - było zbrojnym wystąpieniem  przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Zostało zorganizowane przez Armię Krajową, gdyż Polacy chcieli wypędzić Niemców ze swojej stolicy. Walka miała trwać kilka dni, a jednak toczono bój przez 63 dni – określanych mianem chwały.

Uczniowie naszej szkoły z opiekunami brali udział w ogólnopolskich uroczystościach rocznicowych tego wydarzenia i przebyli szlaki „miejsc uświęconych krwią Polaków – Bohaterów”.

Młodzi historycy wyśpiewali też powstańcze dzieje, uczestnicząc w koncercie „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Byliśmy tam, aby oddać hołd obrońcom wolności, którzy w heroiczny sposób oddawali swoje życie dla Polski, dla Warszawy.

Serdecznie dziękujemy naszym władzom samorządowym - burmistrzowi Bełżyc panu Ireneuszowi Łucce i zastępcy burmistrza pani Annie Ostasz za dofinansowanie naszego wyjazdu do Warszawy. Miło było nam też uczestniczyć w spotkaniu z delegacją z Bełżyc  w mieście stołecznym, ogarniętym świątecznym i wyjątkowym nastrojem wspomnień z tamtych lat.

 

Zdjęcia>>