Kursy autobusowe

Kursy autobusowe – 04.09.2023 (poniedziałek) - rozpoczęcie  roku szkolnego 2023-2024

Przywozy:

Wierzchowiska – 8.00

Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 8.00

Odwozy:

Bezpośrednio po uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego

Kursy autobusowe – 05-08.09.2023 (wtorek, środa, czwartek, piątek)

Przywozy:

Wierzchowiska – 7.00

Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 7.00

Odwozy:

Wierzchowiska – 14.30

Chmielnik, Podole, Zosin, Jaroszewice - 14.30

O wszelkich zmianach informacja będzie ukazywać się na bieżąco na stronie szkoły.