Pamiętamy, Ojcze Święty !

 Wobec stulecia urodzin Karola Wojtyły, odpowiedzią na jego wezwane, aby „to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, pragną złożyć "Dar na 100% swojego serca".