BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA CAŁOROCZNY KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 „CZYTELNIK Z PASJĄ”

REGULAMIN KONKURSU:

1. Do udziału w konkursie zachęca się uczniów kl. 0-III.

2. Wymagane – systematyczne wypożyczanie i czytanie książek przez cały rok szkolny.

3.W czerwcu 2024 r. spośród uczniów, którzy będą najaktywniejsi zostanie wybrana PIERWSZA DZIESIĄTKA, a spośród niej – „NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2023/2024” z kl. 0-III.

4.Wybrani uczniowie otrzymają na koniec roku szkolnego nagrody książkowe i dyplomy.

5. Ocenie konkursowej podlega aktywności i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest:

a) liczba wypożyczonych książek,

b) terminowość oddawania książek przez czytelnika,

c) dbałość czytelnika o wypożyczone książki,

d) kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2024 r.

7. Zwycięzcy konkursu (z klas 0-III) otrzymają nagrody, pochwały do dziennika oraz dyplomy.

Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie.

Dorota Nowak, Agnieszka Piłat