CZYTELNICZE PORADY NA 2024 ROK

Dlaczego czytanie dzieciom jest ważne?

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe skojarzenia czytania z przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi.

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.

Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. Co więcej, czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Książki kształtują pozytywny obraz siebie. Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego rodzaju więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Czytanie rozwija umysł!

Częsta lektura wpływa nie tylko na poziom wiedzy, ale także na efektywność pracy mózgu, co za tym idzie, pozwala lepiej zapamiętywać. Czytanie poszerza doświadczenia językowe dziecka, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb.

Reasumując, stymulowanie mózgu poprzez czytanie ma ogromny wpływ na osoby w każdym wieku i jest jedną z najlepszych czynności, jakie powinniśmy codziennie „serwować” swojemu organizmowi.

Zapraszamy uczniów do korzystania z naszej biblioteki.

Zdjęcia>>

Dorota  Nowak
Agnieszka Piłat