Biblioteka już pracuje!

Od połowy sierpnia biblioteka szkolna pracuje pełną parą. Przyjmowane są nowe podręczniki i ćwiczenia- dla klas pierwszych, czwartych, szóstych i siódmych. Musimy same rozpakować każdą przesyłkę, sprawdzić ilość woluminów, a następnie je posegregować. Kolejnym etapem jest opisanie i katalogowanie książek w systemie MOL- nadanie im numeru ewidencyjnego, wklejenie kodu kreskowego. Śpieszymy się, by z pierwszym dzwonkiem uczniowie naszej szkoły mogli korzystać z podręczników. Do zobaczenia już niebawem w nowym roku szkolnym!

Zdjęcia>>

A. Nizioł

K. Woś

REGULAMIN ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu  o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

3. Rodzice /Uczniowie zwracają podręczniki w kompletach, usunięte są okładki foliowe, notatki wykonane ołówkiem, wyprostowane rogi i pogięte kartki, sklejone rozdarcia ,czyste  i estetyczne.

 4. Uczeń/Rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce, rękawiczkach   i bez oznak choroby zakaźnej ( katar, kaszel, podwyższona temperatura).

5.Książki będą zwracane w pomieszczeniu  Biblioteki  Szkolnej, a na czas kwarantanny  odłożone na wyznaczone  i opisane regały  w  magazynie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie.

6.Bibliotekarz po przyjęciu książek od użytkownika  każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.

7. Wychowawca odnotowuje na liście uczniów,  kto oddał książki i rozliczył się z biblioteką.   W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub niezwrócenia książek i podręczników wychowawca informuje rodziców/ opiekunów  o możliwości zakupu i zwrotu nowego egzemplarza, uiszczenia opłaty za zniszczony podręcznik ,o czym rodzic / opiekun zostanie poinformowany telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.

8. Za podręczniki zniszczone lub zagubione Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani  dokonać wpłaty na konto  podstawowe Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach; ul. Ks. Bpa T. Wilczyńskiego 62; 24-200 Bełżyce Numer konta: 47 8685 0001 0020 1999 2000 0010  tuż po wyznaczonym terminie zwrotu. Należy podać w tytule przelewu : imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł podręcznika.

9. Nauczyciele bibliotekarze komunikują się przez dziennik elektroniczny z wychowawcami  i rodzicami uczniów  w  sprawach wymagających wyjaśnień.

10. Podczas zwrotu książek w  Bibliotece Szkolnej może przebywać dwóch uczniów z zachowaniem dystansu 2 m.

11.W przypadku ucznia pozostającego w kwarantannie jest możliwość późniejszego terminu zwrotu podręczników i pozostałych książek. Objęty kwarantanną nie będzie ponosił konsekwencji z powodu niezwrócenia książek. Kiedy uczeń będzie mógł już rozliczyć się z biblioteką,  zwraca książki zapakowane w folii z kartą zawierającą spis książek i numery ewidencyjne oraz dane kontaktowe.

12. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

WYTYCZNE PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ REKOMENDOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ NARODOWĄ

1. Bibliotekarze powinni przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

3. Dostosowanie organizacji trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).

4. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

5. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

6. Umieszczenie w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informacji o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

7. Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.

8. Ograniczenie liczby użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

9. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

10. Dostosowanie godzin otwarcia biblioteki; ewentualne ograniczenie godzin ich otwarcia.

11. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

12. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

13. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach.

14. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Lektury dla klas I-III

Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania w klasach I-III:

1)Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru);

2)Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych);

3)Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom;

4)Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda; 5)Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!;

 6)Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą;

7)Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia;

 8)Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka;

 9)Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?; 10)Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku;

 11)Maria Krüger, Karolcia;

12)Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn;

13)Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta;

14)Marcin Pałasz, Sposób na Elfa;

15)Joanna Papuzińska, Asiunia;

16)Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony;

17)Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją;

18)Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska;

19)Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba;

20)Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci;

21)Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie;

22)Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze;

23)Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika;

24)Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek.

Czytam  on-line

Zachęcamy uczniów do rozbudzenia zamiłowania do czytania, ponieważ wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na sukces uczniów w szkole oraz według nowych badań wzrost kompetencji matematycznych. Pozwalają pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym. Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania   i refleksyjnego przetwarzania tekstów,  w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia  w procesie kształcenia.

Cyfrowa Biblioteka Wolne Lektury

www.wolnelektury.pl

Wolne Lektury  to ogromna, opracowana pod kątem łatwości wykorzystania w edukacji kolekcja utworów literackich należących do domeny publicznej (co do których nie obowiązują już prawa autorskie majątkowe) lub dostępnych na wolnych licencjach. Dzięki temu zarówno teksty jak i audiobooki można wykorzystać za darmo, kopiować, drukować, remiksować.W serwisie znajdziemy zarówno lektury szkolne jak i klasykę literatury polskiej  i zagranicznej. Książki dostępne są przez stronę i w formatach PDF, TXT, oraz w wygodnych dla czytników e-booków.

Polona.pl

Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane (książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki, rękopisy) pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących. Zarejestruj się w serwisie Polony i korzystaj  w dowolnym celu bez ograniczeń.

 Nauka samodzielnego czytania i zadania czytelnicze z pobranych materiałów ze strony internetowej : czytamsobie.pl

https://czytamsobie.pl/dopobrania.php 

Lektury.gov.pl

https://lektury.gov.pl/szukaj/calineczka

Płatne możliwości czytania książek” Legimi” po zarejestrowaniu i zalogowaniu się i opłacie abonamentu ( 14 dni na próbę bezpłatny dostęp)

https://www.legimi.pl/ebooki/dla-dzieci-i-mlodziezy,g221/

na stronie: Ebookpoint.pl

https://ebookpoint.pl/kategorie/lektury-szkolne/szkola-podstawowa

Ninateka.pl -spektakle, filmy, bajeczki, słuchowiska, fotografie

Poleca Biblioteka Szkolna

Biblioteka szkolna zaprasza do czytania

Drodzy Uczniowie!
W okresie tzw. kwarantanny możecie czytać książki, lektury bez wychodzenia z domu. Na wirtualnych stronach  znajdują się darmowe  e-booki i audiobooki, ciekawe adaptacje filmowe i teatralne, także w telewizji i radiu. Polecamy też audycje TVP (TVP. Kultura, TVP.ABC). Oto niektóre adresy:
 
Pozdrawiamy i życzymy udanej lektury bez wychodzenia z domu! Pracownicy biblioteki szkolnej

KONKURS NA WYKONANIE WIELKANOCNEGO BARANKA I NAJPIĘKNIEJSZEJ PISANKI

KONKURS NA WYKONANIE WIELKANOCNEGO BARANKA I NAJPIĘKNIEJSZEJ PISANKI dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.

1.Cele konkursu:

- Kultywowanie tradycji Wielkanocnych,

- Rozwijanie wrażliwości kulturowej,

- Rozwijanie inwencji twórczej i zdolności plastycznych,

- Umożliwienie  rywalizacji oraz współzawodnictwa.

2. Uczniowie wykonują pisanki i baranki wielkanocne dowolną techniką z trwałych materiałów w formie przestrzennej.

3.Praca trwale oznaczona metryczką:

 Imię i nazwisko zapisane drukowanymi literami oraz klasa.

4.Prace należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej, do 26 marca 2020r.

5. Powołana komisja oceni wkład pracy ucznia, walory estetyczne i plastyczne.

6. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy 0-III (3 miejsca)

Klasy IV- VIII (3 miejsca).

7.Uroczyste wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa odbędą się przed Świętami Wielkanocnymi, a wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

8. Prace konkursowe przechodzą na rzecz szkoły i będą przekazane na kiermasz świąteczny.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Ks. Łukasz Kukier

Alina Nizioł,

Dorota Nowak,

Katarzyna Woś

KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY „BAŚNIOWA ZABAWA z HANSEM CHRISTIANEM ANDERSENEM”

Cele konkursu:

1. Inspirowanie twórczej postawy wobec literatury;

2. Rozwijanie zdolności plastycznych;

3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni ;

4. Rozwijanie inwencji twórczej;

5. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży .

6. Rozwijanie kreatywności, umiejętności nawiązywania współpracy;

7.Motywowanie do współzawodnictwa.

Adresaci : uczniowie klas II- IV

Zadania konkursowe mają dwie kategorie:

  • Znajomość wybranych baśni H. C. Andersena;
  • Wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do baśni w/w autora.

Wymagania w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA I - Znajomość baśni:

Każdy uczeń, który chce wziąć udział w konkursie, powinien znać cztery zaproponowane baśnie C.H. Andersena: „Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Słowik”, „Brzydkie kaczątko”

każdy uczestnik musi znać teksty zaproponowanych utworów

drogą eliminacji wyłaniani są najlepsi uczestnicy

najlepsi uczestnicy wezmą udział w drugim etapie.

Zadania przewidziane w I i II etapie:

- test sprawdzający znajomość baśni;

- quiz;

- krzyżówka;

- rozpoznawanie fragmentów baśni.

Odpowiedzi będą punktowane, osoby z najwyższym wynikiem zajmą kolejne miejsca.

Nagrodzeni zostaną laureaci, którzy zajmą I, II i III miejsca, i oni otrzymają wyróżnienia i dyplom

 KATEGORIA II- Wykonanie  pracy plastycznej:

- prace muszą być samodzielne;

- wykonuje je jedna osoba;

- technika dowolna w formacie A3.

Kryteria oceny pracy plastycznej:

- zgodność z tematem;

- twórczy, oryginalny charakter pracy plastycznej;

- walory estetyczne.

Termin i forma składania prac:

- pracę plastyczną należy oddać do 24 marca 2020 roku do Biblioteki Szkolnej

- eliminacje w kategorii: Znajomości baśni w terminie: etap I-26 marca w formie testu,

etap II- 31 marca ( rozpoznawanie fragmentów baśni, quiz i test ze znajomości życia i twórczości H.Ch Andersena )

Dodatkowe informacje:

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej;

- Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione będą wyeksponowane na gazetce ściennej

Przy przegotowaniu konkursu i w trakcie jego przebiegu pracować będą członkowie aktywu bibliotecznego- uczniowie z klasy VII

Organizatorzy: Alina Nizioł, Katarzyna Woś

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

W dniach 5 i 6 listopada 2019 r. odbył się  Konkurs Pięknego Czytania. Uczestnicy mieli zaprezentować fragment noweli pozytywistycznej – np. B. Prusa, H. Sienkiewicza lub innego autora- klasy IV- VIII, a także legendy lub baśnie- klasy I- III. Celem konkursu było upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych oraz literackich, przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych. Jury konkursu zwracało uwagę na dobór tekstu, dykcję, poprawność wymowy oraz dbałość o kulturę języka, a także oryginalność interpretacji tekstu. Skład komisji konkursowej- A.  Nizioł, K. Woś, D. Niewczas, M. Pietraś, D. Nowak. Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów dla laureatów konkursu odbędzie się podczas podsumowania pracy biblioteki za I półrocze 2019/20. 

Zdjęcia>>

Czytaj więcej: KONKURS  PIĘKNEGO  CZYTANIA