IV SZKOLNY KONKURS: „BOŻE NARODZENIE W WITRAŻU”

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów oraz ich rodziców

 do udziału w konkursie:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz ich rodziców.
 •  Prace wykonane na czarnym brystolu o dowolnym formacie, dopasowanym do domowego okna, podklejone kolorową bibułą do witraży. Obraz w orientacji pionowej.
 • Termin przesłania zdjęć prac: 18.12.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 • Wszyscy uczniowie otrzymają pochwały i dyplomy za udział w konkursie;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a ich rodzice dyplomy.
 • Dyplomy prześlemy pocztą, a wręczenie nagród nastąpi po powrocie do szkoły.

Prace konkursowe zostaną wykorzystane jako element dekoracji świątecznej w naszych domach.Więcej informacji o konkursie na stronie naszej szkoły.

Regulamin konkursu:

 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zdolności twórczych;
 • Kształtowanie umiejętności manualnych;
 • Kultywowanie tradycji świątecznych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Wspólne spędzanie czasu dzieci i rodziców.

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII  szkoły podstawowej oraz ich rodziców.

Technika wykonania prac:

 •  Prace wykonane na czarnym arkuszu o formacie dopasowanym do domowego okna, podklejone kolorową bibułą do witraży. Obraz w orientacji pionowej.

Termin przesyłania zdjęć:

 • 18.12.2019 r.

Praca powinna być oznaczona małą karteczką, na której powinno znaleźć się: imię, nazwisko i klasa autora oraz imię i nazwisko współpracującego rodzica lub rodziców.

Kryteria oceny:

 • Pomysłowość;
 • Estetyka wykonania pracy;
 • Zgodność z tematem;

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

 • Wszyscy uczniowie otrzymają pochwały i dyplomy za udział w konkursie;
 • Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, a ich rodzice dyplomy.
 • Wyniki konkursu ukażą się na stronie szkoły, dyplomy prześlemy pocztą, a wręczenie nagród nastąpi po powrocie do szkoły.

Monika Plewik i Edyta Rząd