XIX Międzynarodowy Konkurs Plastyczno – Charytatywny „INNE SPOJRZENIE”

W drugiej połowie lutego uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w XIX Międzynarodowym Konkursie Plastyczno – Charytatywnym „INNE SPOJRZENIE”, zorganizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, którego tematem było wykonanie pracy pt.: „Życie bajką jest”. Głównym celem konkursu było zachęcenie młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych do twórczej refleksji nad otaczającym światem i dialogu o wspólnych wartościach. Wysłaliśmy 32 prace wykonane przez uczniów z klas: 0, I „b”, I „c”, I „d”, II „a”, II „b”, III „a”, III „b”, IV „a” oraz VI „d”. Uczestnicy konkursu wykazali się wielką fantazją!

Dziękujemy wszystkim uczniom za przygotowanie prac konkursowych i życzymy powodzenia!

Zdjęcia>>

Dorota Nowak, Beata Jęczeń