Podsumowanie akcji „Twój dar serca dla Hospicjum”

Akcja „Twój dar serca dla hospicjum” trwała w szkole od 15 kwietnia do 17 maja 2023 r. W działania na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia włączyli się nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Zebrana kwota wyniosła 549,71 złotych.

Pieniądze te zostały przekazane na konto Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

     Wszystkim, którzy wsparli akcję z całego serca dziękujemy!!!

Zdjęcia>>