,,Czytamy z sercem 2023”

W tym roku szkolnym uczniowie klasy III „d” pierwszy raz uczestniczyli w Ogólnopolskiej akcji „Czytamy z sercem”, której głównym celem jest przede wszystkim promocja wśród uczniów literatury i czytelnictwa, ale także poszerzania wiedzy na tematy serca – jego budowy, funkcjonowania, chorób, a także szerokiej symboliki.

Efekty działań :

  • wizyta w MGBP – zajęcia czytelnicze i plastyczne (wykonanie zakładek z orgiami w kształcie serca),
  • kreatywność uczniów – czytanie z improwizowaniem wierszy z sercem w roli głównej (wykorzystując sprzęt z #LaboratoriaPrzyszłości i wykonując zadania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa),
  • czytanie przez nauczycieli publikacji z zasobów szkolnej biblioteki zakupionej z projektu NPRCZ,
  • wspólny taniec do piosenki ,,Miłość twa”.

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji akcji.

W akcji został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

Zdjęcia>>

A. Ambrożkiewicz
K. Bożym